ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Rozumowanie moralne – osoba, rozwój, wychowanie
Rozumowanie moralne – osoba, rozwój, wychowanie
36,90zł
Do koszyka 'Rozumowanie moralne – osoba, rozwój, wychowanie'
Richard Nixon’s Cold War Rhetoric
Richard Nixon’s Cold War Rhetoric
26,25zł
Do koszyka 'Richard Nixon’s Cold War Rhetoric'
Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce
Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce
39,90zł
Do koszyka 'Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce'
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2
26,25zł
Do koszyka 'Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2'
Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950
Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950
42,00zł
Do koszyka 'Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950'
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat
17,85zł
Do koszyka 'Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat'
Specialist communication: Student training and market demands
Specialist communication: Student training and market demands
19,95zł
Do koszyka 'Specialist communication: Student training and market demands'
Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka–Zarządzanie–Marketing
Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka–Zarządzanie–Marketing
25,20zł
Do koszyka 'Rozwój gospodarczy regionów. Gospodarka–Zarządzanie–Marketing'
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
29,40zł
Do koszyka 'Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)'
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 8/2017
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 8/2017
30,45zł
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 8/2017'
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
25,20zł
Do koszyka 'Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej'
Ewolucja konstytucji nordyckich
Ewolucja konstytucji nordyckich
23,10zł
Do koszyka 'Ewolucja konstytucji nordyckich'
Zygmunt Wnuk 1942-2016. Życie i praca Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody
Zygmunt Wnuk 1942-2016. Życie i praca Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody
57,75zł
Do koszyka 'Zygmunt Wnuk 1942-2016. Życie i praca Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego naukowca, pedagoga i obrońcy przyrody'
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17
34,65zł
Do koszyka 'Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17'
Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich
Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich
25,20zł
Do koszyka 'Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich'
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 4, Etos w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 4, Etos w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze
18,90zł
Do koszyka 'Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 4, Etos w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze'
Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985
Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985
54,60zł
Do koszyka 'Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970–1985'
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
26,25zł
Do koszyka 'Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Słowo. Studia językoznawcze, nr 8   09/2018 
 Małe formy w literaturze rosyjskiej, red. K. Prus   09/2018 
 Maski historii, strzępy współczesności. Studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego, Anna Jamrozek-Sowa   09/2018 
 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918–1939), A. Mirkiewicz   09/2018 
 Aleksander Ertel. Człowiek - Myśl - Dzieło, H. Grzyś   09/2018 
 Małe formy w literaturze rosyjskiej 2, red. K. Prus   09/2018 
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 55 (3/2018), red. M.G. Woźniak   09/2018 
 Hierofanie, wierzenia obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 2, red. S. Rosik, S. Jędrzejewska, K. Kollinger   09/2018 
 Local Government Management: A view from Institutional Economics, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 22   09/2018 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl