ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980
Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980
18,90zł
Do koszyka 'Budowa somatyczna i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w badaniach z lat 2003–2005 oraz 1977–1980'
Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 2 / vol. 2
Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 2 / vol. 2
15,75zł
Do koszyka 'Informations – und Handlungsstrukturen in Text und im Diskurs, bd. 2 / vol. 2'
Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty
Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty
15,75zł
Do koszyka 'Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
35,70zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)'
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
34,65zł
Do koszyka 'Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje'
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
26,25zł
Do koszyka 'Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji'
Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci
Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci
16,80zł
Do koszyka 'Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci'
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
40,95zł
Do koszyka 'Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja'
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
32,55zł
Do koszyka 'Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim'
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
22,05zł
Do koszyka 'Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie'
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
23,10zł
Do koszyka 'Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty'
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom II
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom II
16,80zł
Do koszyka 'Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom II'
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
19,95zł
Do koszyka 'Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji'
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
37,80zł
Do koszyka 'Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym'
Career Paths 1. Interpreting and community Interpreting
Career Paths 1. Interpreting and community Interpreting
24,15zł
Do koszyka 'Career Paths 1. Interpreting and community Interpreting'
A Study of Postmodern Literature in Translation as Illustrated Through the Selected Works  of Thomas Pynchon
A Study of Postmodern Literature in Translation as Illustrated Through the Selected Works of Thomas Pynchon
25,20zł
Do koszyka 'A Study of Postmodern Literature in Translation as Illustrated Through the Selected Works  of Thomas Pynchon'
Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy środkowo-wschodniej
Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy środkowo-wschodniej
18,90zł
Do koszyka 'Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy środkowo-wschodniej'
Woprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodawanija inostrannych jazykow
Woprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodawanija inostrannych jazykow
16,80zł
Do koszyka 'Woprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodawanija inostrannych jazykow'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej, E. Dolata   02/2017 
 Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 6/2016, red. W. Jedynak   02/2017 
 Literackie obrazy świata. Sfery kreacji, red. A. Luboń, J. Gościńska, M. Zagórska   02/2017 
 Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, red. G. Grzybek   02/2017 
 Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, U. Kopeć, A. Ungeheuer-Gołąb   02/2017 
 The research challenges in nursing practice, M. Marć, N. Shygonska   02/2017 
 Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna, red. J. Pasterska, B. Trygar   02/2017 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr ..., Seria Prawnicza, Prawo 19, red. R. Świrgoń-Skok   02/2017 
 Język niemiecki w Austrii, E. Cwanek-Florek   02/2017 
 Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych, J. Gorzelany, M. Rudy   02/2017 
 Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida. J. Pasterska   02/2017 
 Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016, red. A. Jakubowska-Ożóg   02/2017 
 Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Pisuliński   02/2017 
 New approaches and trends in Technical Education. Polish – Slovak comparative study   02/2017 
 Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rowiązaniami, B. Kasprzyk, J. Wojnar   02/2017 
 Wartości i idee a polityka, red. K.M. Cwynar   02/2017 
 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką, red. J. Olszewski, E. Małecka   02/2017 
 Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies, K. Puchała-Ladzińska   02/2017 
 Germanistische Kontexte, vol. 2, red. M. Wierzbicka M., G. Jaśkiewicz   02/2017 
 Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku, W. Maryjka   02/2017 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl