ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowości wydawnicze
Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego
Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego
21,00zł
Do koszyka 'Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego'
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 5, Rodzina – kultura – wychowanie. Uwarunkowania i konteksty
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 5, Rodzina – kultura – wychowanie. Uwarunkowania i konteksty
23,10zł
Do koszyka 'Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 5, Rodzina – kultura – wychowanie. Uwarunkowania i konteksty'
Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6
Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6
25,20zł
Do koszyka 'Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6'
„Ja” w drodze do wolności, prawdy i piękna. Aspekty aksjologiczne twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna
„Ja” w drodze do wolności, prawdy i piękna. Aspekty aksjologiczne twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna
31,50zł
Do koszyka '„Ja” w drodze do wolności, prawdy i piękna. Aspekty aksjologiczne twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna'
Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)
Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)
29,40zł
Do koszyka 'Moje wspomnienia, tom 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań–Ruszelczyce (1902-1939)'
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)
Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)
18,90zł
Do koszyka 'Moje wspomnienia, tom 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967)'
Moje wspomnienia, tom 1, Pod berłem cara: Kozińce–Kochanówka (1880-1902)
Moje wspomnienia, tom 1, Pod berłem cara: Kozińce–Kochanówka (1880-1902)
27,30zł
Do koszyka 'Moje wspomnienia, tom 1, Pod berłem cara: Kozińce–Kochanówka (1880-1902)'
Niepodległość. Implikacje pedagogiczne i edukacyjne
Niepodległość. Implikacje pedagogiczne i edukacyjne
25,20zł
Do koszyka 'Niepodległość. Implikacje pedagogiczne i edukacyjne'
Polski Związek Bokserski 1923-1939
Polski Związek Bokserski 1923-1939
21,00zł
Do koszyka 'Polski Związek Bokserski 1923-1939'
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce
31,50zł
Do koszyka 'Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 59 (3/2019)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 59 (3/2019)
27,30zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 59 (3/2019)'
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
17,85zł
Do koszyka 'Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych'
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
23,10zł
Do koszyka 'Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3'
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(17)/2019 (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 1(17)/2019 (Studies in Politics and Society)
17,85zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo, nr 1(17)/2019 (Studies in Politics and Society)'
Prawnoekonomiczne aspekty sportu – regulacje prawne a efektywność działalności sportowej
Prawnoekonomiczne aspekty sportu – regulacje prawne a efektywność działalności sportowej
16,80zł
Do koszyka 'Prawnoekonomiczne aspekty sportu – regulacje prawne a efektywność działalności sportowej'
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
28,35zł
Do koszyka 'Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne'
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(10)2019
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(10)2019
17,85zł
Do koszyka 'UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(10)2019'
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
23,10zł
Do koszyka 'Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution'


 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku, red. J. Pasterska, M. Żmuda   10/2019 
 Człowiek – podmiot – osoba. Eseje z filozofii człowieka, red. P. Paczkowski   10/2019 
 Wybrane aspekty zmiany społecznej, red. W. Jedynak, J. Kinal   10/2019 
 Szkoła XXI wieku. Problemy i wyzwania, A. Piecuch   10/2019 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl