ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna

Witaj na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-21 maja 2017 roku
Dział Kolportażu będzie nieczynny
z powodu udziału Wydawnictwa UR
w 11. Targach Książki Akademickiej i Naukowej w Warszawie.

Złożone w tym czasie zamówienia będą realizowane po 21 maja.

Nowości wydawnicze
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie
26,25zł
Do koszyka 'Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie'
Polityka i Społeczeństwo 1(15)/2017, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 1(15)/2017, (Studies in Politics and Society)
19,95zł
Do koszyka 'Polityka i Społeczeństwo 1(15)/2017, (Studies in Politics and Society)'
Język niemiecki w Austrii
Język niemiecki w Austrii
18,90zł
Do koszyka 'Język niemiecki w Austrii'
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
14,70zł
Do koszyka 'Bezpieczeństwo żywności'
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
19,95zł
Do koszyka 'Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim'
Produktywność i zdrowotność środowiska
Produktywność i zdrowotność środowiska
14,70zł
Do koszyka 'Produktywność i zdrowotność środowiska'
Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość
Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość
14,70zł
Do koszyka 'Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość'
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
14,70zł
Do koszyka 'Technologiczne aspekty rolnictwa'
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
33,60zł
Do koszyka 'Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)'
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
18,90zł
Do koszyka 'Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły'
Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016
Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016
26,25zł
Do koszyka 'Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016'
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
22,05zł
Do koszyka 'Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna'
Урок иностранного языка, Lekcja języka obcego, wyd. II poprawione
Урок иностранного языка, Lekcja języka obcego, wyd. II poprawione
12,60zł
Do koszyka 'Урок иностранного языка, Lekcja języka obcego, wyd. II poprawione'
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016
Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016
30,45zł
Do koszyka 'Anabasis. Studia Classica et Orientalia 7/2016'
Germanistische Kontexte, vol. 2
Germanistische Kontexte, vol. 2
19,95zł
Do koszyka 'Germanistische Kontexte, vol. 2'
Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej
Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej
31,50zł
Do koszyka 'Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej'
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 7 / vol. 7
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 7 / vol. 7
17,85zł
Do koszyka 'Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 7 / vol. 7'
Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny
Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny
18,90zł
Do koszyka 'Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny'

 Zapowiedzi wydawnicze     Data   
 Patologia społeczna. System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, red. M. Badowska-Hodyr   06/2017 
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 94, Seria Prawnicza, Prawo 19, red. R. Świrgoń-Skok   05/2017 
 Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2, red. A. Garbarz, W. Matyskiewicz, M. Urbańska   05/2017 
 Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 7/2016   05/2017 
 Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne   05/2017 
 Kultura a samorządność lokalna. Historia - współczesność – perspektywy, red. S. Kryński, Z. Lenart   05/2017 
 Słowo. Studia językoznawcze, nr 7   05/2017 
 UR Journal of Humanities and Social Sciences 1(1)2016, red. P. Grata   05/2017 
 Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)   05/2017 
 Uwarunkowania wsparcia osób z chorobą Alzheimera, R. Wielgos-Struck, H. Kotarski, M. Bozacka   05/2017 
 Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce, wyd. 2   05/2017 
 Prawo ukraińskie, teksty – źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych, wyd. 2   05/2017 
 Przyboś dzisiaj, red. Z. Ożóg   05/2017 
 Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida. J. Pasterska   05/2017 
 Environmental influence on the food quality and human health, red. M. Dżugan, A. Pasternakiewicz, M. Wesołowska   05/2017 
 Jan Paweł II a demokracja. Studium z zakresu katolickiej nauki społecznej, W. Matyskiewicz   05/2017 
 Powstanie styczniowe w pamieci zbiorowej, red. A Kawalec, J. Kuzicki   05/2017 
 Teoria i metodyka sportu - przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów, J. Lenik, S. Cieszkowski   05/2017 
 Ekoszkice, L. Gawor   05/2017 
 Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki, E. Dynia   05/2017 
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl