18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja zdrowotna wybrane aspekty dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Przedmowa Wstęp I 1. Nauczyciel wychowania fizycznego edukatorem zdrowia w świetle podstawy progra­mowej wychowania fizycznego 1.1. Obszary tematyczne z edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacji 1.2. Nowa podstawa programowa WF dla szkół podstawowych (klasy 4–8) 1.3. Nowa podstawa programowa WF dla szkół ponadpodstawowych 1.4. Status edukacji zdrowotnej i nowej roli nauczyciela wychowania fizycznego w polskiej szkole w świetle badań 2. Edukacja zdrowotna i jej cele 3. Zdrowie i jego wymiary 3.1. Mierniki zdrowia 3.2. Koncepcje zdrowia 4. Prozdrowotny styl życia 4.1. Dekalog zdrowego stylu życia 5. Umiejętności życiowe przydatne dla zdrowia psychospołecznego 6. Aktywność fizyczna a zdrowie 6.1. Koncepcja H-RF (Health Related Fitness) 7. Żywienie osób aktywnych fizycznie 7.1. Suplementy diety 7.2. Nawodnienie 8. Metodyka edukacji zdrowotnej II 9. Normy i rekomendacje dla zdrowia 9.1. Rekomendacje żywieniowe 9.2. Rekomendacje prozdrowotnej aktywności fizycznej, 9.3. Obiektywne wskaźniki zdrowia, 9.4. Rekomendacje prewencyjne, III 10. Słownik skrótów i terminów, Piśmiennictwo, Prawodawstwo, Wykaz tabel i rycin, Tabele Ryciny, Aneks, Streszczenie, Summary

Skip to content