26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Elementy metod numerycznych

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 1. ELEMENTY TEORII BŁĘDU 1.1. Wprowadzenie 1.2. Błąd bezwzględny i względny 1.3. Błąd funkcji wielu zmiennych 1.3.1. Podstawowe pojęcia 1.3.2. Dodawanie i odejmowanie 1.3.3. Mnożenie i dzielenie 1.4. Problem odwrotny teorii błędów 1.5. Reprezentacja liczb rzeczywistych w arytmetyce fl 1.5.1. Podstawowe pojęcia 1.5.2. Równość i nierówność w sensie jeden 1.5.3. Działania w arytmetyce fl 1.5.4. Obliczanie iloczynów i sum w arytmetyce fl 1.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania 2. INTERPOLACJA 2.1. Schemat Hornera 2.2. Interpolacja Lagrange’a 2.2.1. Zadanie interpolacji Lagrange’a 2.2.2. Oszacowanie błędu interpolacji Lagrange’a 2.3. Wielomian interpolacyjny Newtona 2.3.1. Postać Newtona wielomianu interpolacyjnego 2.3.2. Ilorazy różnicowe 2.3.3. Ilorazy różnicowe funkcji oparte na węzłach wielokrotnych 2.4. Interpolacja Hermite’a 2.5. Aproksymacja interpolacyjna 2.6. Interpolacja funkcjami sklejanymi 2.6.1. Określenie funkcji sklejanych 2.6.2. Wyznaczanie funkcji sklejanych stopnia trzeciego z węzłami dowolnymi 2.6.3. Wyznaczanie funkcji sklejanych stopnia trzeciego z węzłami równoodległymi 2.6.4. Reszta s-f interpolacyjnej funkcji sklejanej stopnia trzeciego 2.7. Zagadnienie interpolacji trygonometrycznej 2.8. Zadania do samodzielnego rozwiązania 3. CIĄGI WIELOMIANÓW ORTOGONALNYCH 3.1. Podstawowe pojęcia 3.2. Własności ciągów wielomianów ortogonalnych 3.3. Wielomiany Czebyszewa 3.4. Wielomiany Hermite’a 3.5. Wielomiany Legendre’a 3.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania 4. APROKSYMACJA 4.1. Wprowadzenie 4.2. Sformułowanie zadania aproksymacji 4.3. Aproksymacja w przestrzeniach unitarnych 4.4. Aproksymacja średniokwadratowa wielomianami 4.5. Aproksymacja jednostajna 4.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania 5. METODY ROZWIĄZYWANIA UKŁADÓW RÓWNAŃ LINIOWYCH 5.1. Podstawowe pojęcia 5.2. Metody bezpośrednie rozwiązywania układów równań 5.2.1. Metoda eliminacji Gaussa 5.2.2. Metoda LU rozwiązywania układów równań 5.2.3. Metoda Banachiewicza pierwiastków kwadratowych 5.3. Metody pośrednie (iteracyjne) rozwiązywania układów równań 5.3.1. Podstawowe pojęcia 5.3.2. Metoda Jacobiego 5.3.3. Metoda Gaussa–Seidla 5.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania 6. KWADRATURY (NUMERYCZNE CAŁKOWANIE) 6.1. Podstawowe pojęcia 6.2. Liniowa zamiana zmiennej w kwadraturze 6.3. Kwadratury interpolacyjne oparte na interpolacji Lagrange’a 6.4. Błąd kwadratury opartej na interpolacji Lagrange’a 6.5. Kwadratury Newtona–Cotesa 6.6. Złożone kwadratury Newtona–Cotesa6.6.1. Wiadomości wstępne 6.6.2. Złożony wzór trapezów 6.6.3. Złożona kwadratura Simpsona6.7. Kwadratury Gaussa 6.7.1. Maksymalny rząd kwadratury 6.7.2. Oszacowanie reszty kwadratury Gaussa 6.7.3. Kwadratury Gaussa–Legendre’a 6.7.4. Kwadratury Gaussa–Czebyszewa 6.7.5. Kwadratury Gaussa–Hermite’a 6.8. Zadania do samodzielnego rozwiązania 7. PRZYBLIŻONE ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH 7.1. Zagadnienie lokalizacji pierwiastków 7.1.1. Wiadomości wstępne 7.1.2. Metoda Sturma 7.1.3. Metoda Fouriera 7.2. Metody kolejnych przybliżeń 7.2.1. Wiadomości wstępne 7.2.2. Metoda stycznych (Newtona) 7.2.3. Metoda Herona wyznaczania pierwiastka kwadratowego 7.2.4. Metoda regula falsi 7.2.5. Metoda siecznych 7.2.6. Metoda bisekcji 7.2.7. Metoda Steffensena i jej modyfikacje 7.2.8. Metoda iteracji 7.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania 8. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE 8.1. Podstawowe pojęcia 8.2. Metoda Eulera 8.3. Modyfikacje metody Eulera 8.3.1. Metoda Heuna („ulepszona metoda Eulera”) 8.3.2. Zmodyfikowana metoda Eulera 8.4. Oszacowanie błędu metody Eulera 8.5. Metody Rungego–Kutty 8.5.1. Zgodność i jawność metody 8.5.2. Rząd dokładności metody przybliżonej 8.5.3. k-etapowe metody Rungego–Kutty 8.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania 9. LITERATURA

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content