47.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ulewy i powodzie w województwie podkarpackim. Studium przebiegu, skutków i przeciwdziałania

Kategoria:

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI  Przedmowa   1. Wprowadzenie 1.1.Cel i zakres pracy 1.2.Metody badań i materiały źródłowe 1.3.Obszary badań szczegółowych 1.4.Badania skutków ulew i powodzi na terenie województwa podkarpackiego            2. środowisko przyrodnicze województwa podkarpackiego 2.1.Położenie 2.2.Budowa geologiczna 2.3.Rzeźba 2.4.Warunki termiczne i opadowe 2.5.Warunki hydrologiczne 2.6.Gleby i szata roślinna 2.7.Użytkowanie terenu   3. Ekstremalne opady atmosferyczne 3.1.Typy opadów i wezbrań 3.2.Rys historyczny ekstremalnych zdarzeń opadowych od początku XX w.   4. Skutki geomorfologiczne i szkody spowodowane przez ulewy i powodzie w latach 1953-2006 (na wybranych przykładach)   5. Skutki geomorfologiczne i szkody spowodowane przez ekstremalne ulewy i powodzie w latach 2009-2010 5.1.Dolina Stupnicy w rejonie Birczy w kwietniu 2009 r. 5.2.Charakterystyka opadów i wezbrań w czerwcu 2009 r. 5.3.Dolina Mleczki w rejonie Kańczugi – czerwiec 2009 r. 5.4.Dolina Brzeźnicy (Wielopołki) i Zawadki w rejonie Ropczyc – czerwiec 2009 r. 5.5.Dolina Ostrej i Kamienicy na południe od Dębicy – czerwiec 2009 r. 5.6.Dolina Wisły i dorzecze Brnia w Kotlinie Sandomierskiej w 2009 r 5.7.Charakterystyka opadów i wezbrań – maj-czerwiec 2010 r. 5.8.Dolina Wisłoka (rejon Strzyżowa i Rynna Podkarpacka) i dolina Wisłoki – maj-czerwiec 2010 r. 5.9.Dolina Wisły i dorzecze Brnia w Kotlinie Sandomierskiej w 2010 r.   6. Ulewy i powodzie w latach 2011-2018   7. Informatyczne sieci sensorowe do monitorowania zdarzeń opadowych w zlewniach niekontrolowanych 7.1.Funkcjonalna i komunikacyjna architektura systemu 7.2.Propozycja systemu monitorowania i regulacji odpływu wodym na małych zbiornikach retencyjnych 7.3.Przykłady funkcjonujących systemów monitoringu powodziowego w województwie podkarpackim   8. Wnioski i propozycje dotyczące możliwości ograniczania katastrofalnych skutków ulew i powodzi w województwie podkarpackim   Literatura   Spis rycin   Spis tabel   Spis fotografii   Summary   Notki o Autorach

Skip to content