Anabasis. Studia Classica et Orientalia

ANABASIS. Studia Classica et Orientalia jest interdyscyplinarnym, recenzowanym czasopismem poświęconym studiom nad światem wschodniego Morza Śródziemnego, Azją Zachodnią i Środkową w starożytności, obejmującym historię, archeologię, numizmatykę, literaturę i badania religijne. Publikuje artykuły, notatki i komunikaty na najwyższym poziomie akademickim, posiada także rozbudowany dział recenzji książek. Szczególnie mile widziane są eseje prezentujące nowe spostrzeżenia, najnowsze odkrycia oraz artykuły syntetyzujące aktualny stan badań. Zasięg geograficzny obejmuje wschodni basen Morza Śródziemnego, obszar Morza Czarnego, Kaukaz, Anatolię, Mezopotamię, Iran, Afganistan i Azję Środkową. Wiele uwagi poświęca się relacjom między cywilizacją grecko-rzymską i orientalną oraz starożytnym studiom irańskim.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12