O nas

Historia Wydawnictwa UR sięga roku 1965, w którym została powołana do życia oficyna wydawnicza Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Po przekształceniu uczelni w ośrodek uniwersytecki w roku 2001, Wydawnictwo UR dołączyło do grona najbardziej rozpoznawalnych wydawnictw naukowych w Polsce służąc tym samym szeroko pojętej nauce i kulturze. Misją Wydawnictwa UR jest publikowanie i rozpowszechnianie badań pracowników Uniwersytetu w postaci prac monograficznych i dzieł zbiorowych oraz syntez, a także udostępnianie studentom i wszystkim kształcącym się podręczników i materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

Zespół Wydawnictwa UR składa się z dwóch działów: redakcji i drukarni. Całą strukturą zawiaduje dyrektor wydawnictwa. Od roku 2015 sprawuje tą funkcje dr Mateusz Hołojuch. W redakcji zatrudnionych jest 13 osób (redaktorzy językowi, redaktor techniczny, specjalista ds. wydawnictw elektronicznych, grafik, pracownicy składu komputerowego i kolportażu, specjalista do spraw umów i rozliczeń), a w drukarni 6 osób (operatorzy maszyn cyfrowych i offsetowych, montażysta, introligatorzy, mechanik maszyn poligraficznych i elektryk). Służymy szeroko pojętej nauce i kulturze.

Stale zwiększająca się w ostatnich latach liczba publikowanych tytułów pozwoliła Wydawnictwo UR znaleźć się na prestiżowym ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i stosujące zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna. Odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych wszystkich wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Nakładem naszego wydawnictwa ukazują się monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe oraz podręczniki i skrypty akademickie. Łączymy tradycyjne, staranne wykonanie prac redakcyjnych nad książką z nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi przekaz i dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.

Jednym z priorytetów naszego wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie nowych technologii cyfrowych stanowi szansę rozwoju polskiej nauki i umożliwia przekazywanie jej treści szerokim kręgom odbiorców. Na życzenie publikujemy nasze książki w wersji papierowej i elektronicznej (dostępne online na różnych platformach). Dokładamy wszelkich starań, aby wydawane przez nas książki prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia

Doświadczony, stały i sprawdzony zespół redakcyjny zapewnia każdej naszej publikacji opiekę edytorską sprawowaną przez redaktora prowadzącego. Chlubimy się bezpośrednią współpracę z autorem podczas pracy nad tekstem zapewniającą staranną korektę językową i redakcyjną na każdym etapie procesu wydawniczego. Nasi graficy na życzenia autora sporządzą niepowtarzalny i indywidualnie dostosowany do tematyki publikacji projekt okładki. Dysponujemy własną drukarnią, w której oferujemy szeroki wachlarz usług poligraficznych w technice cyfrowej i offsetowej. Dzięki stałej współpracy z drukarnią UR mamy możliwość czuwania nad każdym etapem wydawania książki, a nasze publikacje są starannie przygotowane i pojawiają się terminowo. Każdy nasz autor może liczyć profesjonalny komputerowy skład i łamanie oraz wysokiej jakości wydruk oraz dokładną kontrolę jakości druku i oprawy w drukarni.

Nasze publikacje można też nabyć w licznych księgarniach naukowych – stacjonarnych i internetowych – na terenie całego kraju i za granicą. W zakresie e-publikacji współpracujemy z czytelnią on-line ibuk.pl, Od wielu lat jesteśmy aktywnymi członkami Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych i Publishers International Linking Association.

Skip to content