Kontakty

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
e-mail: wydaw@ur.edu.pl

TELEFONY KONTAKTOWE:
Dyrektor Wydawnictwa UR:
dr Mateusz Hołojuch – tel. 17 872 12 99
e-mail: wydaw.dyr@ur.edu.pl

Zastępca dyrektora Wydawnictwa UR:
mgr Elżbieta Kot – tel. 17 872 14 47
e-mail: e.kot@ur.edu.pl

Sekretariat:
dr Marta Wolańczyk – tel. 17 872 14 26
e-mail: sekretariat.wyd@ur.edu.pl

Kolportaż:
mgr inż. Robert Szary – tel. 17 872 13 69
mgr Joanna Rudnicka-Piękoś – 17 872 13 69
e-mail: wydaw@ur.edu.pl

KONSULTACJE DLA AUTORÓW
Redakcja językowa:
Kierownik Redakcji:
mgr Elżbieta Kot – tel. 17 872 14 47
e-mail: e.kot@ur.edu.pl
mgr Jolanta Dubiel – tel. 17 872 12 56
e-mail: jdubiel@ur.edu.pl
mgr Lucyna Solak – tel. 17 872 14 47
e-mail: lsolak@ur.edu.pl
mgr Bogdan Strycharz – tel. 17 872 14 49
e-mail: bstrycharz@ur.edu.pl

Redakcja techniczna:
mgr Ewa Kuc – tel. 17 872 14 29
e-mail: red.tech@ur.edu.pl

Grafika komputerowa:
Wojciech Pączek – tel. 17 872 14 33
e-mail: wpaczek@ur.edu.pl
mgr Julia Sońska-Lampart – tel. 17 872 14 29
e-mail: jsonska@ur.edu.pl

Publikacje elektroniczne (DOI):
mgr Paweł Oczoś – tel. 17 872 14 33
e-mail: poczos@ur.edu.pl

Umowy i rozliczenia:
dr Marta Wolańczyk – tel. 17 872 14 26

Skład komputerowy:
Tomasz Twardowski – tel. 17 872 14 36
e-mail: wydaw2@ur.edu.pl

Redakcja Gazety Uniwersyteckiej:
Dział Promocji, Wioletta Wrona– tel. 17 872 1026
e-mail: wwrona@ur.edu.pl

DRUKARNIA UR:
al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszów
e-mail: druk@ur.edu.pl

Kierownik Drukarni:
Bogdan Szymkowicz – tel. 17 872 12 75
Introligatornia – tel. 17 872 14 80
Cyfrodruk – tel. 17 872 12 60, e-mail: cyfra@ur.edu.pl

LOKALIZACJA: Siedziba Wydawnictwa UR znajduje się w budynku A-4
(usytuowanym obok Biblioteki Głównej UR), na I piętrze.

Skip to content