Zamówienie wyślemy do 00 00 00

70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   WSTĘP   ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA KONCEPCJA BADAŃ 1.1.    Pamięć i miasto jako przedmiot badań socjologicznych 1.2.    Pamięć – poziomy analizy problematyki 1.3.    Rola pamięci w relacjach polsko-żydowskich 1.4.    Metodologia badania ROZDZIAŁ 2. RZESZOWSCY ŻYDZI – ICH PRZESZŁOśĆ I DZIEDZICTWO 2.1.    Początki i wzrost liczebny diaspory 2.2.    Okres rozbiorów 2.3.    II Rzeczpospolita 2.4.    Okupacja i Zagłada 2.5.    Okres powojenny ROZDZIAŁ 3. ŻYDZI W PAMIĘCI WSPÓŁCZESNYCH MIESZKAŃCÓW RZESZOWA 3.1.    Uwagi wstępne 3.2.    Wiedza o przeszłości Żydów 3.3.    Kontakt z przeszłością Żydów i transmisja pamięci 3.4.    Wyobrażenia o przeszłości Żydów 3.5.    Aktualność pamięci o Zagładzie 3.6.    Antypamięć ROZDZIAŁ 4. MIEJSCA PAMIĘCI 4.1.    Wojenne zniszczenia i powojenne dylematy 4.2.    Stary cmentarz i plac Ofiar Getta 4.3.    Mała synagoga (tzw. staromiejska) 4.4.    Duża synagoga (tzw. nowomiejska) 4.5.    Nowy cmentarz na Czekaju 4.6.    Żydowski Dom Kultury ROZDZIAŁ 5. RYTUAŁY, OBRZĘDY I UROCZYSTOśCI 5.1.    Uwagi wstępne 5.2.    Marsz Upamiętniający Likwidację Getta 5.3.    Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA SUMMARY

Skip to content