21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ 1. Podstawowe terminy związane z pojęciem bezpieczeństwa społeczności lokalnych 1.1. Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym 1.2. Społeczność lokalna i jej wymiary 1.3. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako jeden z rodzajów bezpieczeństwa ROZDZIAŁ 2. Problemy społeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych 2.1. Kwestie społeczne jako element życia społecznego 2.2. Problemy społeczne a bezpieczeństwo lokalne ROZDZIAŁ 3. Kompetencje oraz zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości 3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego i jej zadania 3.2. Rola samorządu powiatowego w zakresie bezpieczeństwa i po-rządku publicznego w powiecie ROZDZIAŁ 4. Spójność społeczna w zapewnieniu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym 4.1. Więzi społeczne w społecznościach lokalnych 4.2. Spójność społeczna i normy społeczne 4.3. Kontrola społeczna i sankcje w zapewnieniu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym ROZDZIAŁ 5. Udział obywateli w prewencji kryminalnej oraz aktywność obywatelska na rzecz bezpieczeństwa 5.1. Podstawy teoretyczne działalności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa 5.2. Patrole obywatelskie 5.3. Grupy sąsiedzkiej czujności 5.4. Policja w modelu community policing 5.5. Znaczenie i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu na rzecz lokalnego bezpieczeństwa ROZDZIAŁ 6. Rola instytucji społecznych w kształtowaniu postaw pożądanych dla bezpieczeństwa lokalnego 6.1. Znaczenie rodziny i wychowania w kształtowaniu postaw pro-społecznych 6.2. Wpływ szkoły na formowanie postaw na rzecz bezpieczeństwa 6.3. Udział Kościoła i innych związków wyznaniowych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa lokalnego 6.4. Rola mediów masowego przekazu w zapobieganiu przestępczości ROZDZIAŁ 7. Elementy lokalnej polityki i strategii na rzecz bezpieczeństwa 7.1. Pojęcie strategii w ujęciu teoretycznym 7.2. Strategie działań profilaktycznych 7.3. Tendencje w zapobieganiu przestępczości 7.4. Policyjne programy zwalczania przestępczości ROZDZIAŁ 8. Postrzeganie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym 8.1. Uwarunkowania postrzegania bezpieczeństwa przez społeczności lokalne 8.2. Znaczenie postrzegania bezpieczeństwa przez społeczności lokalne dla ich funkcjonowania Bibliografia Akty prawne Literatura Źródła internetowe Filmografia

Skip to content