Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu

Dodatkowe informacje

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

 Spis treści: Wstęp, PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA: Barbara Duda – Selected free time activities among secondary schoolchildren from Rudno – preliminary studies, Janusz Jerzemowski, Maciej Jerzemowski – Występowanie czynników ryzyka choroby wrzodowej w grupie młodych mężczyzn z dolegliwościami ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, Danuta Seredyńska – Uwarunkowania orientacji zdrowotnych wobec aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców ziemskiego powiatu bydgoskiego, Sebastian Glaziński – Uzależnienie od komputera – dżuma przełomu XX i XXI wieku, Marek Mirkiewicz, Ewelina Hess, Wojciech Bajorek – Uczestnictwo w kulturze fizycznej młodzieży wybranych szkół Rzeszowa (Polska) i Florencji (Włochy), ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Ewa Nowosad-Sergeant, Władimir Bożiłow, Marek Sobolewski – Analiza współzależności między rozwojem somatycznym a występowaniem wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat z województwa podkarpackiego, Agnieszka Przyszlak, Rafał Przyszlak, Michał Tittinger – Charakterystyka budowy soma­tycznej dzieci i młodzieży trenującej koszykówkę w woj. podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem budowy stopy, FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO: Jewgienij Morozow, Robert Bąk – Innowacje w nowoczesnych metodach stymulacji organi­zmu stosowanych w procesie wychowania fizycznego w celu podwyższenia zdolności do pracy fizycznej, Bohdan Myckan – Znaczenie wpływu neurotroficznego przy adaptacji mięśni szkieletowych i funkcji ruchowych wobec hipodynamii, Notki o autorach.

Skip to content