21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis  treści: Wprowadzenie, Część I: W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO: Waldemar Furmanek – Wpływ informatyki na różne dziedziny życia, Sylwia Buregwa-Czuma, Katarzyna Garwol – Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego, Ryszard Tadeusiewicz – O nauczaniu informatyki stosowanej, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego, Przemysław Aftański – Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji, Marek Kęsy – Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, Część II: EDUKACYJNY WYMIAR SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO: Krystyna Polańska – świadomość prawno-etyczna w Internecie wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Postrzeganie technologii informacyjnych w polskim szkolnictwie, Aleksander Piecuch – Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się, Janusz Janczyk – Idea nauczania programowanego w perspektywie rozwoju form kształcenia wykorzystujących społeczną przestrzeń Internetu, Tomasz Sułkowski – Pakiety dydaktyczne w edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej, Agnieszka Szewczyk, Anna Gontarek-Janicka – Jak przybliżać studentom problemy społeczeństwa informacyjnego?, Część III: TECHNOLOGIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO: Iwona Iskierka, Sławomir Iskierka – Zastosowania pakietu Microsoft Expression Studio do wyświetlania treści multimedialnych, Marek Kęsy – Informacja i systemy informacyjne w działalności gospodarczej, Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski – Informatyzacja procesów przygotowania produkcji i jej praktyczne konsekwencje, Stanisław Szabłowski – Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy, Zbigniew Stempnakowski, Agnieszka Szewczyk – Dydaktyka e-biznesu, studencka przygoda z ekonomią, Piotr Kisiel – Komputerowe gry dydaktyczne w procesie nauczania, Wojciech Korneta – Symulacje komputerowe przekazu podprogowego sygnału sinusoidalnego przez równoległy układ neuronówz użyciem szumu, Informacje o autorach.

Skip to content