21.00 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści Wprowadzenie   Część I Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznych w zakresie organizacji wsparcia i działań terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej   Magdalena Łesak-Bulwan Elementy innowacyjne w działalności terapeutycznej środowiskowych domów samopomocy (na przykładzie śDS w Ustrzykach Dolnych) Sabina Skubisz Organizacja i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie miejskiej Przemyśl Marek Rodziewicz Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu stalowowolskiego Monika Struck-Peregończyk Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym – aktywność społeczna i edukacyjna Jacek Górak Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie   Część II Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w aspekcie praktycznym   Elżbieta Pawliszko Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodzin z dzieckiem autystycznym Irena Marszałek Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu „Nasza perspektywa” Edyta Wójtowicz Aspekt opiekuńczo-terapeutyczny funkcjonowania DPS dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi Patrycja Pastuła Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie Anna Mryczko Wpływ motywacji na kształtowanie drogi zawodowej wychowanków Domów dla Dzieci Dobrawa i Mieszko w Rzeszowie Agnieszka Wilk Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych na przykładzie działań MOPS w Krakowie Noty o autorach

Skip to content