Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Krystyna Barłóg – Wstęp, Krystyna Barłóg Życiorys prof. dra hab. Janusza Homplewicza, Janusz Homplewicz – Wiązki świateł etyki pedagogicznej w pryzmacie wychowywania niepełnosprawnych, Waldemar Furmanek Klawiatura problemów pedagogiki w pracach Janusza Homplewicza, Jerzy Niemiec Wspomnienie o prawdziwej przyjaźni, tej „na zawsze”, Kazimierz Denek Język jako nośnik wartości. Chrońmy go!, Kazimierz Szmyd Dziecko i nauczyciel wobec zagrożeń wychowania doby „postnowoczesnej”, Krystyna Barłóg Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju, Aleksandra Mach Z badań nad przystosowaniem psychospołecznym osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Izabela Marczykowska, Anna Potocka Działalność Ośrodka Wczesnej Interwencji jako oferta pomocy dziecku i jego rodzinie, Elżbieta Kłęczek Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Elżbieta Szuty Możliwości wsparcia rehabilitacyjnego niepełnosprawnych dzieci w szkole integracyjnej, Elżbieta Jurkiewicz Z doświadczeń integracji dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie, Lucyna Koryl Doświadczenia z pracy terapeutyczno-wychowawczej indywidualnego przypadku dziecka z uszkodzonym słuchem w szkole ogólnodostępnej, Ilona Czyż Problemy komunikacji u dzieci z cechami autystycznymi, Katarzyna Hul – Rehabilitacja społeczna osób niesłyszących poprzez turystykę i sport (oferta wsparcia Polskiego Związku Głuchych w Rzeszowie), Małgorzata Busz – Nowe spojrzenie na rehabilitację – realną możliwością zaspokajania potrzeb życiowych oraz samorealizacji studentów z dysfunkcją słuchu uczelni rzeszowskich, Joanna Sebastianka – Rodzeństwo pełnosprawne osób niepełnosprawnych intelektualnie, Justyna Bereś Wieloaspektowość i kompleksowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko autystyczne, Magdalena Gołaszewska – Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Notki o Autorach.

 

Skip to content