18.90 

Na stanie

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp Część I Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem   Danuta Ochojska, Budowanie relacji terapeutycznej z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych   Joanna Leśniak, Rozpoznawanie oznak autyzmu poprzez obserwację umiejętności motorycznych małego dziecka   Aneta Lew-Koralewicz, Kompetencje społeczne a funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej   Alicja Kurasz, Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem   Część II Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole Katarzyna Łach, Organizacja kształcenia dla dzieci z autyzmem na przykładzie przedszkola specjalnego „Niebieska Kraina” w Łańcucie   Marta Lubas, Uczeń z autyzmem w szkole – na przykładzie Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej   Natalia Kwoka, Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców   Patrycja Gołąbek-Jonak, Edukacyjne zajęcia z udziałem psa jako metoda wspomagająca proces uczenia się dziecka z autyzmem w wieku szkolnym. Studium przypadku   Monika Głód, Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii   Część III Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej rodziny i środowiska   Tomasz Gosztyła, Elżbieta Turbiłowicz, Matki dzieci z autyzmem – kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie   Krystyna Barłóg, Trajektoria cierpienia rodziców dzieci z autyzmem   Karolina Kapica, Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami   Maria Filip, Katarzyna Józefek, Iwona Karnas, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym   Karolina Kapica, Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem   Zakończenie   Informacje o autorach

Skip to content