15.75  3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 6

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Autor ukazuje w książce m.in., że wielofunkcyjne rolnictwo jest dziś najlepszym sposobem racjonalnego zarządzenia zasobami ziemi rolniczej, bo pozwala zachować ten zasób dla przyszłych pokoleń w takim stanie, który umożliwia szybkie i efektywne jego wykorzystanie w procesie produkcji żywności wówczas, gdy intensywnie wykorzystywane dotąd zasoby okażą się niewystarczające dla zapewniania bezpieczeń­stwa żywnościowego. Te formy wielofunkcyjnego rolnictwa, które chronią jakość zasobów ziemi i środowiska przyrodniczego, powinny być więc traktowane jako rodzaj rezerwy potencjału produkcyjnego sektora rolnego, który w przyszłości może być niezbędny dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych coraz większej liczby mieszkańców.

Skip to content