18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ekoszkice

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Megatrend zagrożenia środowiska (przyrodniczego i ludzkiego) 2. O idei ochrony środowiska 2.1. Początki idei ochrony przyrody 2.2. Filozofia środowiska (ekofilozofia) 2.3. Etyka odpowiedzialności globalnej 2.4. Koncept zrównoważonego rozwoju 2.5. Sozologia 3. świadomość ekologiczna 4. Proekologiczna metanoja i koncepcja homo ecologicus 5. Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju 6. Z dziejów polskiej myśli ekologicznej 6.1. Konserwatorska ochrona przyrody Mariana Raciborskiego 6.2. Manifest ekologiczny Jana Gwalberta Pawlikowskiego 6.3. Koncepcja „uprawy krajobrazu” Adama Wodziczki 6.4. Idea sozologii Walerego Goetla 6.5. Sozologia systemowa Józefa Marcelego Dołęgi 6.6. Projekty enwironmentologii i sozofilozofii Wiesława Sztumskiego 6.7. Etyka sumienia ekologicznego Juliana Aleksandrowicza 6.8. Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego 7. Dziesięć lat „Problemów Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development” Uwagi końcowe Nota o tekstach zamieszczonych w tomie Literatura Indeks nazwisk

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content