27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści:   Wstęp   I. Zasadnicze kontrowersje wokół emocji jako przedmiotu badań I.1. Problematyczne definiowanie emocji I.2. Emocje nie tworzą naturalnego rodzaju I.3. Emocje a inne zjawiska afektywne I.3.1. Emocje a nastroje I.3.2. Emocje a temperament, styl afektywny i dyspozycje osobo­wościo­we (afektywne cechy) I.3.3. Emocje a sentymenty I.4. Walencyjność   II. Emocjonalna konstytucja świata II.1. Rehabilitacja subiektywności II.2. Surrealność versus Rzeczywistość II.3. Konstruowanie „Ja” II.4. Emocje jako konstytucyjne sądy II.4.1. Na czym polega konstytucyjna funkcja emocji? II.4.2. Emocje jako osobiste mitologie II.4.3. Emocje jako ideologie II.5. Obronny charakter emocji II.6. Pokonywanie siebie   III. Dekonstrukcja mitów na temat emocji III.1. Emocje nie są uczuciami III.2. Emocje nie są pasywne   IV. Emocje jako sądy wartościujące IV.1. Intencjonalność IV.2. Cechy emocji jako osądu IV.2.1. Spontaniczność IV.2.2. Przedrefleksyjność IV.2.3. Oceniający charakter IV.2.4. Konstytutywność IV.2.5. Systematyczność IV.2.6. Egocentryzm IV.2.7. Istotne związanie z pożądaniami IV.2.8. Powiązanie z ekspresją w działaniu w nieprzyczynowy sposób IV.2.9. „Beznamiętność” jedynie w patologicznych okolicznościach IV.2.10. Szczególny akt osądu nietożsamy z treścią zdaniową IV.2.11. Utrzymujące się i strukturalne orzeczenia   V. Racjonalność emocji V.1. Emocje nie są irracjonalne V.2. Emocje jako racjonalne aktywności podmiotu V.3. Rewizja współczesnego ujmowania racjonalności   VI. Moralne znaczenie emocji. Emocjonalny dobrostan jako wyraz moralnego i du­chowego rozwoju człowieka VI.1. Specjalny status moralnego osądu jako osądu emocjonalnego. Teoria Solo­mona a internalizm i eksternalizm w etyce VI.2. Moralne znaczenie wybranych rodzajów emocji VI.2.1. Moralne oburzenie VI.2.2. Żal VI.2.3. Wdzięczność VI.3. Duchowość jako rozszerzająca ego perspektywa doświadczania świata VI.3.1. Szczęście, integracja emocjonalna i duchowość VI.3.2. Duchowość jako pasja VI.3.3. Wdzięczność jako zasadniczy wymiar duchowego ustosunkowania się do życia   VII. Krytyka przedstawionej teorii emocji VII.1. Krytyka emocji jako osądu VII.1.1. Ronald de Sousa o paradoksalnym charakterze koncepcji emocji jako osądu VII.1.2. Zrewidowana koncepcja emocji jako osądu (James a koncepcja emocji Solomona) VII.2. Solomon jako egzystencjalista. Egzystencjalizm jako humanizm w ujęciu Ronalda de Sousy   Zakończenie   Bibliografia

Skip to content