21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Część pierwsza PORTRET HISTORYKA I. Życie i dzieło II. Poglądy na historię i jej funkcję społeczną   Część druga WIZJA CZASÓW POROZBIOROWYCH I. Pierwsze przejawy zainteresowania epoką II. Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim III. Żywot Tadeusza Tyszkiewicza IV. Publicystyka drugiej połowy lat 50. – pierwszej połowy lat 70. V. Królestwo Kongresowe i związki tajne VI. Jenerał Dezydery Chłapowski VII. Uwagi końcowe   ANEKSY I. Monografie historyków: oczekiwania i rzeczywistość II. Polskie badania nad historią powszechną (do 1918 r.)  Indeks nazwisk

Skip to content