15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Uwagi wstępne   Rozdział I Charakterystyka ogólna realizacji interesu indywidualnego ujmowanego w perspektywie interesu publicznego na terenie obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym   Rozdział II Ewolucja kształtowania się relacji interes indywidualny a interes publiczny w kontekście funkcjonowania obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym   Rozdział III Specyfika interesu indywidualnego realizowanego na terenie obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym   Rozdział IV Realizacja interesu publicznego w zakresie ochrony środowiska w aktach prawa miejscowego o utworzeniu obszaru specjalnego o charakterze ekologicznym   Rozdział V Tryb rozstrzygania konfliktu interesu indywidualnego z interesem publicznym w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym   Zakończenie   Bibliografia   Wykaz aktów prawnych   Wykaz wykorzystanego orzecznictwa sądowego   Summary

Skip to content