34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Korniki Polski. Przegląd gatunków

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wstęp 1. Wiadomości ogólne o kornikach 1.1. Morfologia korników 1.2. Bionomia 1.3. Ekologia 1.4. Szkodliwość korników 2. Opis rodzajów i gatunków 2.1. Gatunki żyjące na drzewach i krzewach iglastych 2.1.1. Rodzaj: Carphoborus W. Eichhoff = Listwiaczek 2.1.1.1. Listwiaczek Chołotkowskiego = Carphoborus cholodkowskyi Spessivtseff 2.1.1.2. Listwiaczek najmniejszy = Carphoborus minimus (Fabricius) 2.1.2. Rodzaj: Cryphalus W.F. Erichson = Wgryzoń 2.1.2.1. Wgryzoń świerkowiec = Cryphalus asperatus (L. Gyllenhal) 2.1.2.2. Wgryzoń modrzewiowiec = Cryphalus intermedius J.A. Ferrari 2.1.2.3. Wgryzoń jodłowiec = Cryphalus piceae (J.T.C. Ratzeburg) 2.1.2.4. Wgryzoń północny = Cryphalus saltuarius J. Weise 2.1.3. Rodzaj: Crypturgus W.F. Erichson = Skrycik 2.1.3.1. Skrycik szary = Crypturgus cinereus (J.F.W. Herbst) 2.1.3.2. Skrycik owłosiony = Crypturgus hispidulus C.G. Thomson 2.1.3.3. Skrycik najmniejszy = Crypturgus pusillus (L. Gyllenhal) 2.1.4. Rodzaj: Dendroctonus W.F. Erichson = Bielojad 2.1.4.1. Bielojad olbrzymi = Dendroctonus micans (Kugelann) 2.1.5. Rodzaj: Dryocoetes W. Eichhoff = Drzewożerek 2.1.5.1. Drzew ożerek jednożenny = Dryocoetes autographus (J.T.C. Ratzeburg) 2.1.5.2. Drzewożerek wielożenny = Dryocoetes hectographus E. Reitter 2.1.6. Rodzaj: Hylastes W.F. Erichson = Zakorek 2.1.6.1. Zakorek wąski = Hylastes angustatus (J.F.W. Herbst) 2.1.6.2. Zakorek czarny = Hylastes ater (G. Paykull) 2.1.6.3. Zakorek mały = Hylastes attenuatus W.F. Erichson 2.1.6.4. Zakorek brunatny = Hylastes brunneus W.F. Erichson 2.1.6.5. Zakorek świerkowiec = Hylastes cunicularius W.F. Erichson 2.1.6.6. Zakorek korzeniowiec = Hylastes linearis W.F. Erichson 2.1.6.7. Zakorek matowy = Hylastes opacus W.F. Erichson 2.1.7. Rodzaj: Hylurgops LeConte = Polesiak 2.1.7.1. Polesiak górski = Hylurgops glabratus (Zetterstedt) 2.1.7.2. Polesiak obramowany = Hylurgops palliatus (L. Gyllenhal) 2.1.8. Rodzaj: Hylurgus Latreille = Drzewisz 2.1.8.1. Drzewisz owłosiony = Hylurgus ligniperda (Fabricius) 2.1.9. Rodzaj: Ips Ch. De Geer = Kornik 2.1.9.1. Kornik ostrozębny = Ips acuminatus (L. Gyllenhal) 2.1.9.2. Kornik drukarczyk = Ips amitinus (W. Eichhoff) 2.1.9.3. Kornik modrzewiowiec = Ips cembrae (O. Heer) 2.1.9.4. Kornik zrosłozębny = Ips duplicatus (C.R. Sahlberg) 2.1.9.5. Kornik sześciozębny = Ips sexdentatus (I.K.H. Börner) 2.1.9.6. Kornik drukarz = Ips typographus (Linnaeus) 2.1.10. Rodzaj: Orthotomicus J.A. Ferrari = Korniczek 2.1.10.1. Korniczek wielozębny = Orthotomicus laricis (Fabricius) 2.1.10.2. Korniczek płaskozębny = Orthotomicus longicollis (L. Gyllenhal) 2.1.10.3. Korniczek brzegozębny = Orthotomicus proximus (W. Eichhoff) 2.1.10.4. Korniczek Starka = Orthotomicus starki Spessivtseff 2.1.10.5. Korniczek ostrozębny = Orthotomicus suturalis (L. Gyllenhal) 2.1.11. Rodzaj: Phloeosinus F. Chapuis = Spuchlik 2.1.11.1. Spuchlik jałowcowiec = Phloeosinus thujae (É. Perris)2.1.12. Rodzaj: Pityogenes Bedel = Rytownik 2.1.12.1. Rytownik dwuzębny = Pityogenes bidentatus (J.F.W. Herbst) 2.1.12.2. Rytownik kosodrzewinowiec = Pityogenes bistridentatus (W. Eichhoff) 2.1.12.3. Rytownik pospolity = Pityogenes chalcographus (Linnaeus) 2.1.12.4. Rytownik irkucki = Pityogenes irkutensis monacensis Fuchs 2.1.12.5. Rytownik czterozębny = Pityogenes quadridens (G.L. Hartig) 2.1.12.6. Rytownik Saalasa = Pityogenes saalasi Eggers 2.1.12.7. Rytownik znaczony = Pityogenes trepanatus (Nördlinger) 2.1.13. Rodzaj: Pityokteines Fuchs = Jodłowiec 2.1.13.1. Jodłowiec krzywozębny = Pityokteines curvidens (E.F. Germar) 2.1.13.2. Jodłowiec kolcozębny = Pityokteines spinidens (E. Reitter) 2.1.13.3. Jodłowiec Woroncova = Pityokteines vorontzowi (G.G. Jacobson) 2.1.14. Rodzaj: Pityophthorus W. Eichhoff = Bruzdkowiec 2.1.14.1. Bruzdkowiec południowy = Pityophthorus exsculptus (J.T.C. Ratzeburg) 2.1.14.2. Bruzdkowiec gładki = Pityophthorus glabratus W. Eichhoff 2.1.14.3. Bruzdkowiec Lichtensteina = Pityophthorus lichtensteinii (J.T.C. Ratzeburg) 2.1.14.4. Bruzdkowiec wschodni = Pityophthorus micrographus micrographus(Linnaeus) 2.1.14.5. Bruzdkowiec Morozowa = Pityophthorus morozowi Spessivtseff 2.1.14.6. Bruzdkowiec zachodni = Pityophthorus pityographus pityographus(J.T.C. Ratzeburg) 2.1.14.7. Bruzdkowiec omszony = Pityophthorus pubescens (Th. Marsham)2.1.14.8. Bruzdkowiec Trägardha = Pityophthorus traegardhi Spessivtseff 2.1.15. Rodzaj: Phloeotribus Latreille = Szczeciniak 2.1.15.1. Szczeciniak czarny = Phloeotribus spinulosus (C. Rey) 2.1.16. Rodzaj: Polygraphus W.F. Erichson = Czterooczak 2.1.16.1. Czterooczak limbowiec = Polygraphus grandiclava C.G. Thomson 2.1.16.2. Czterooczak mniejszy = Polygraphus subopacus C.G. Thomson 2.1.16.3. Czterooczak leżaninowiec = Polygraphus punctifrons C.G. Thomson 2.1.16.4. Czterooczak świerkowiec = Polygraphus poligraphus (Linnaeus)2.1.17. Rodzaj: Tomicus Latreille = Cetyniec 2.1.17.1. Cetyniec mniejszy = Tomicus minor (G.L. Hartig) 2.1.17.2. Cetyniec większy = Tomicus piniperda (Linnaeus) 2.1.18. Rodzaj: Trypodendron J.F. Stephens = Drwalnik 2.1.18.1. Drwalnik paskowany = Trypodendron lineatum (G.-A. Olivier) 2.1.19. Rodzaj: Xyleborus W. Eichhoff = Rozwiertek 2.1.19.1. Rozwiertek sosnowiec = Xyleborus eurygraphus (J.T.C. Ratzeburg) 2.1.20. Rodzaj: Xylechinus F. Chapuis = Oszczecik 2.1.20.1. Oszczecik jasny = Xylechinus pilosus (J.T.C. Ratzeburg) 2.2. Korniki żyjące na drzewach i krzewach liściastych 2.2.1. Rodzaj: Dryocoetes W. Eichhoff = Drzewożerek 2.2.1.1. Drzewożerek olchowiec = Dryocoetes alni (Georg) 2.2.1.2. Drzewożerek dębowy = Dryocoetes villosus villosus (Fabricius) 2.2.2. Rodzaj: Ernoporicus W.M. Berger = Chełmiczek 2.2.2.1. Chełmiczek kaukaski = Ernoporicus caucasicus (Lindemann) 2.2.2.2. Chełmiczek bukowiec = Ernoporicus fagi (Fabricius) 2.2.3. Rodzaj: Ernoporus C.G. Thomson = Chełmik 2.2.3.1. Chełmik lipowiec = Ernoporus tiliae (Panzer) 2.2.4. Rodzaj: Hylesinus Fabricius = Jesionowiec 2.2.4.1. Jesionowiec czarny = Hylesinus crenatus (Fabricius) 2.2.4.2. Jesionowiec mały = Hylesinus toranio (D’Anthoine) 2.2.4.3. Jesionowiec pstry = Helesinus varius (Fabricius) 2.2.4.4. Jesionowiec rdzawy = Hylesinus wachtli orni Fuchs 2.2.5. Rodzaj: Lymantor Løvendal = Kruszyniak 2.2.5.1. Kruszyniak klonowiec = Lymantor aceris aceris (Lindemann) 2.2.5.2. Kruszyniak leszczynowiec = Lymantor coryli (É. Perris) 2.2.6. Rodzaj: Pteleobius Bedel = Pstrak 2.2.6.1. Pstrak Kraatza = Pteleobius kraatzii (W. Eichhoff) 2.2.6.2. Pstrak wiązowiec = Pteleobius vittatus (Fabricius) 2.2.7. Rodzaj: Scolytus Geoffroy = Ogłodek2.2.7.1. Ogłodek grabowiec = Scolytus carpini (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.7.2. Ogłodek mieczonośny = Scolytus ensifer W. Eichhoff 2.2.7.3. Ogłodek dębowiec = Scolytus intricatus (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.7.4. Ogłodek Kirscha = Scolytus kirschii kirschii Skalitzky 2.2.7.5. Ogłodek czarny = Scolytus laevis F. Chapuis 2.2.7.6. Ogłodek jabłoniowiec = Scolytus mali (Bechstein) 2.2.7.7. Ogłodek wielorzędowy = Scolytus multistriatus (Th. Marsham) 2.2.7.8. Ogłodek karzełek = Scolytus pygmaeus (Fabricius) 2.2.7.9. Ogłodek brzozowiec = Scolytus ratzeburgi E.W. Janson 2.2.7.10. Ogłodek szorstki = Scolytus rugulosus (Ph.W.J. Müller) 2.2.7.11. Ogłodek wiązowiec = Scolytus scolytus (Fabricius) 2.2.8. Rodzaj: Taphrorychus W. Eichhoff = Roztoczek 2.2.8.1. Roztoczek bukowiec = Taphrorychus bicolor (J.F.W. Herbst) 2.2.9. Rodzaj: Trypodendron J.F. Stephens = Drwalnik 2.2.9.1. Drwalnik bukowiec = Trypodendron domesticum (Linnaeus) 2.2.9.2. Drwalnik paskowany = Trypodendron lineatum (G.-A. Olivier) 2.2.9.3. Drwalnik znaczony = Trypodendron signatum (Fabricius) 2.2.10. Rodzaj: Trypophloeus L. Fairmaire = Wyżerek 2.2.10.1. Wyżerek olszowiec = Trypophloeus alni (Lindemann) 2.2.10.2. Wyżerek szorstki = Trypophloeus binodulus (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.10.3. Wyżerek smolisty = Trypophloeus granulatus (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.10.4. Wyżerek Rybińskiego = Trypophloeus rybinskii rybinskii E. Reitter 2.2.11. Rodzaj: Xyleborinus E. Reitter = Drwalniczek 2.2.11.1. Drwalniczek Saksesena = Xyleborinus saxesenii (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.12. Rodzaj: Xyleborus W. Eichhoff = Rozwiertek 2.2.12.1. Rozwiertek osikowiec = Xyleborus cryptographus (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.12.2. Rozwiertek nieparek = Xyleborus dispar (Fabricius) 2.2.12.3. Rozwiertek mniejszy = Xyleborus dryographus (J.T.C. Ratzeburg) 2.2.12.4. Rozwiertek większy = Xyleborus monographus (Fabricius) 2.2.12.5. Rozwiertek Pfeila = Xyleborus pfeilii (J.T.C. Ratzeburg) 2.3. Korniki bylin, pnączy i roślin zielnych 2.3.1. Rodzaj: Hylastinus Bedel = Zakorzak 2.3.1.1. Zakorzak koniczynowy = Hylastinus obscurus (Th. Marsham) 2.3.2. Rodzaj: Kissophagus F. Chapuis = Kornik 2.3.2.1. Kornik bluszczowy = Kissophagus vicinus (Comolli) 2.3.3. Rodzaj: Phloeotribus Latreille = Szczeciniak 2.3.3.1. Szczeciniak żarnowcowy = Phloeotribus rhododactylus (Th. Marsham) 2.3.4. Rodzaj: Thamnurgus W. Eichhoff = Podkorek 2.3.4.1. Podkorek bukwicowy = Tamnurgus kaltenbachii Bach 2.3.4.2. Podkorek wilczomleczowy = Tamnurgus varipes W. Eichhoff 2.3.5. Rodzaj: Xylocleptes J.A. Ferrari = Pędowiec 2.3.5.1. Pędowiec powojnikowy = Xylocleptes bispinus (C. Duftschmid), Indeks nazw polskich, Indeks nazw łacińskich, Literatura podstawowa, Literatura uzupełniająca

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content