21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Krótka historia t-shirtu. Od bielizny do manifestu popkultury

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wstęp Rozdział 1. Konceptualizacja i zdefiniowanie podstaw teoretycznych 1.1. Teoretyczne aspekty wpływu t-shirtu na kulturę 1.1.1. Moda jako kategoria naukowa 1.1.2. Trend kulturowy 1.1.3. Wizerunek – pojęcie, typy, rodzaje 1.1.4. Kultura masowa jako przedmiot badań kulturoznawczych 1.1.5. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne 1.1.6. Popkultura jako kategoria naukowa 1.1.7. Odzież jako przedmiot badań kulturoznawców Rozdział 2. Historia i rola t-shirtu 2.1. Historia t-shirtu 2.1.1. Absolutnie schowany, czyli t-shirt jako element bielizny na przełomie XIX i XX wieku 2.1.2. Od wojska do filmu 2.1.3. Początki flirtu z popkulturą – od rewolucji lat sześćdziesiątych do Britney Spears 2.2. Współczesna rola t-shirtu 2.2.1. Koszulki w modzie masowej 2.2.2. Interpretacja znanych projektantów 2.2.3. Streetwear Rozdział 3. Kulturotwórcza rola koszulki 3.1. Konsumpcjonizm i etyczna strona produkcji ubrań 3.1.1. Wpływ reklamy na wybory konsumenckie w branży odzieżowej 3.1.2. Produkcja i logistyka branży odzieżowej 3.2. T-shirt jako manifest osobowości, myśli i poglądów 3.2.1. Celebryci, influencerzy, trandestterzy. Liderzy opinii jako czynnik opiniotwórczy 3.2.2. Sposoby ekspozycji własnego „ja” za pomocą odzieży 3.2.3. Polskie firmy produkujące t-shirty 3.2.4. Społeczny real-time marketing w branży producentów t-shirtów na przykładzie pandemii COVID-19 Rozdział 4. T-shirt w opinii jego użytkowników4.1. Cele, problemy oraz hipotezy badawcze 4.2. Metody i techniki wykorzystane w badaniach4.3. Dobór próby4.4. Analiza danych zagregowanych techniką ankiety audytoryjnej4.5. Analiza danych zagregowanych techniką analizy zawartości 4.6. Wnioski i podsumowanie badań, Zakończenie, Bibliografia, Netografia, Wykaz fotografii i tabel, Aneks – wzór kwestionariusza wykorzystanego w ankiecie audytoryjnej

Skip to content