21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Artykuły składające się na niniejszą książkę poświęcone są prawie zapomnianej współcześnie filozoficznej refleksji Juliana Ochorowicza (1850–1917), Napoleona Cybulskiego (1854–1922), Erazma Majewskiego (1858–1922), Jana Wacława Machajskiego (1866–1926), Jana Karola Kochanowskiego-Korwina (1869–1949), Stefana Ossowieckiego (1874–1944), Floriana Znanieckiego (1882–1958), Feliksa Młynarskiego (1884–1972) i Jana Stachniuka (1905–1963). Teksty te nie mają charakteru stricte monograficznego. Omawiają najciekawsze, w opinii autora, filozoficzne idee prezentowanych twórców, które ze wszech miar zasługują na uznanie i przypomnienie.     Spis treści: Wstęp Rozdział 1 Filozofia polska ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji pod koniec XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia 1.1. O polskiej filozofii kilka krytycznych uwag ogólnych 1.2. O filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku Rozdział 2 Juliana Ochorowicza filozoficzny program pozytywizmu warszawskiego 2.1. Program filozofii pozytywnej 2.2. Program etyki naukowej 2.3. Pedagogika narodowa Rozdzial 3 Napoleona Cybulskiego koncepcja społeczeństwa i teoria przewrotów społecznych Rozdział 4 Naturalistyczna teoria cywilizacji Erazma Majewskiego Rozdział 5 Nieortodoksyjna teoria socjalistycznej rewolucji Jana Wacława Machajskiego Rozdział 6 Psychodzieje Jana Karola Kochanowskiego-Korwina 6.1. Koło zamachowe dziejów. Antyteza Północ – Południe 6.2. Oś dziejów. Antyteza jednostka – masa 6.3. Rozwój społeczny według psychodziejów 6.4. Psychodzieje a kryzys kultury europejskiej Rozdział 7 Wizja rozwoju świata w myśli ezoterycznej Stefana Ossowieckiego Rozdział 8 Filozofia „kulturalizmu” Floriana Znanieckiego Rozdział 9 Feliksa Młynarskiego filozofia dziejów Rozdział 10 Filozofia społeczna Jana Stachniuka 10.1. Filozofia kultury 10.2. Koncepcja wspakultury 10.3. Historiozofia 10.4. Mit słowiański Zakończenie Nota o tekstach zamieszczonych w tomie Literatura Indeks nazwisk

Skip to content