21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 33

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Andrzej Boczkowski – Trudności na rynku pracy w opiniach absolwentów wyższych uczelni, Iwona Butmanowicz-Dębicka – W cieniu kryzysu. Preferencje zawodowe i oczekiwania studentów – szkic w oparciu o badania empiryczne studentów Politechniki Krakowskiej, Piotr Górski – Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych, Piotr Długosz – Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jakość wykształcenia, Tomasz Paklepa – „Praca po znajomości” – studenci i absolwenci uczelni o szansach zdobycia pracy w południowo-wschodniej Polsce, Janusz Halik – Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w opiniach pracodawców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich, Beata Granosik, Emilia Nadolna – Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jako menedżer na rynku pracy – opinie lokalnych pracodawców, Krzysztof Malicki – Rzeszowscy studenci i ich pierwsza aktywność zawodowa, Magdalena Pokrzywa – Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy, Joanna Kozielska – Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem, Dominika Polkowska, Izabela Łucjan – Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza, Andrzej Pisulewski – Znaczenie offshoringu oraz jego wpływ na spadek bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce, Mariusz Palak – O współczesnych dojazdach do pracy, Agnieszka Pieniążek – Organizacje pozarządowe jako pracodawcy. Przestrzenne zróżnicowanie pozarządowego rynku pracy, Sławomir Solecki – Ekonomia społeczna i jej wrogowie, Witold Jedynak – Wartość ludzkiej pracy w społecznej nauce Kościoła katolickiego, Zofia Węgrzyn – źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle prac Zygmunta Baumana, Maciej Gitling – Człowiek i jego praca, Robert Chrząstek – Innowacje a rynek pracy na podstawie wyników badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”, Renata Dylkiewicz – Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy województwa zachodniopomorskiego, Marcin Dygoń – Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”, Kamila Radlińska – Zróżnicowanie rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, Wskazówki dla autorów.

Skip to content