23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Od logiki i liczb naturalnych do liczb zespolonych i wielomianów

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   PRZEDMOWA 1. ELEMENTY LOGIKI MATEMATYCZNEJ I TEORII ZBIORÓW 1.1. Elementy logiki 1.1.1. Podstawowe definicje 1.1.2. Tautologie 1.1.3. Kwantyfikatory 1.1.4. Prawa dotyczące kwantyfikatorów 1.2. Elementy teorii zbiorów 1.3. Relacje 1.3.1. Podstawowe definicje 1.3.2. Własności relacji 1.3.3. Relacje równoważnościowe 1.3.4. Relacje porządkujące 1.4. Funkcje (odwzorowania) 1.5. Działania 1.6. Przykłady 1.7. Zadania 2. LICZBY NATURALNE 2.1. Wprowadzenie do liczb naturalnych 2.2. Arytmetyka liczb naturalnych 2.2.1. Aksjomatyka Peano 2.2.2. Dodawanie w zbiorze 2.2.3. Mnożenie w zbiorze 2.2.4. Relacja mniejszości w zbiorze 2.3. Przykłady 2.4. Zadania 3. LICZBY CAŁKOWITE 3.1. Konstrukcje liczb całkowitych 3.1.1. Konstrukcja I 3.1.2. Konstrukcja II 3.2.Aksjomatykaliczb całkowitych 3.2.1.Aksjomatyka I 3.2.2.Aksjomatyka II 3.3.Podzielnośćliczb całkowitych 3.3.1.Podstawowe definicje 3.3.2.Liczbywzględniepierwsze 3.3.3.Liczbypierwsze 3.3.4. Liczby złożone 3.3.5. Cechy podzielności 3.4.Kongruencje 3.5.Przykłady 3.6. Zadania 3.7.Ciekawostkizeświataliczb całkowitych 4.LICZBYWYMIERNE,RZECZYWISTE IZESPOLONE 4.1.Liczbywymierne 4.1.1.Wprowadzenie do liczb wymiernych 4.1.2.Aksjomatyka liczb wymiernych 4.2.Liczby rzeczywiste i ich aksjomatyka 4.3.Liczbyzespolone 4.4.Zadania 5.WIELOMIANY 5.1.Podstawowedefinicje 5.2.Działaniaw zbiorze 5.3.Dzieleniewielomianów zresztą 5.3.1.Podstawowe definicje 5.3.2.Algorytmdzieleniawielomianów 5.3.3.Schemat Hornera 5.3.4.AlgorytmEuklidesadlawielomianów 5.4.Pierwiastkiwielomianów 5.4.1.Podstawowe definicje 5.4.2.Lokalizacjapierwiastków 5.5.Wielomianyowspółczynnikachzespolonych 5.6.Przykłady 5.7.Zadania LITERATURA

Skip to content