23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

„Officium divinum de tempore” w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:  
Contents  
Wykaz skrótów  
Wstęp  
ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój benedyktyńskiego officium divinum
1. Początki officium divinum

1.1. Cursus monastyczny
1.2. Cursus katedralny
1.3. Związki i wzajemne oddziaływanie cursus monastycznego i katedralnego
2. Officium divinum w prawodawstwie benedyktyńskim
2.1. Officium divinum w Regule Mistrza (Reg.M)
2.2. Officium divinum w Regule św. Benedykta (Reg.B)
2.3. Officium divinum w Coeremoniale Polskiej Kongregacji Benedyktyńskiej
2.4. Officium divinum w Regule benedyktynek kongregacji chełmińskiej (Reg.Ref.)
2.5. Officium divinum w Regule benedyktynek ze Staniątek (Reg.Stan.)
3. Praktyczne wskazania dotyczące sprawowania officium divinum w benedyktyńskich klasztorach  
ROZDZIAŁ II. Rękopiśmienne antyfonarze z polskich klasztorów benedyktyńskich
1. Antyfonarze z klasztorów benedyktyńskich fundacji średniowiecznych w Polsce
1.1. Benedyktyni z Tyńca. Antyfonarz Mścisława (Tyn-M)
1.2. Benedyktyni z Sieciechowa. Antyfonarz sieciechowski (Siec. bs.)
1.3. Benedyktynki staniąteckie (Stan.)
1.3.1. Antyfonarz ms. 1-4
1.3.2. Antyfonarz ms. 6
1.3.3. Antyfonarz ms. 7
1.3.4. Antyfonarz ms. 8
1.3.5. Antyfonarz ms. 9
2. Antyfonarze z klasztorów benedyktyńskich fundacji potrydenckiej w Polsce. Kongregacja chełmińska
2.1. Benedyktynki chełmińskie (Pelp.)
2.1.1. Antyfonarz ms. 17
2.1.2. Antyfonarz ms. 7
2.1.3. Antyfonarz ms. 8
2.2. Benedyktynki toruńskie (Tor.)
2.2.1. Antyfonarz ms. L 5
2.2.2. Antyfonarz ms. L 6
2.3. Benedyktynki sandomierskie (Sand.)
2.3.1. Antyfonarz ms. L 1648
2.3.2. Antyfonarz ms. L 1645
2.3.3. Antyfonarz ms. 312
2.3.4. Antyfonarz ms. L 1651
2.3.5. Antyfonarz ms. 160
2.3.6. Antyfonarz ms. 161
2.3.7. Antyfonarz ms. 323
2.3.8. Graduał/antyfonarz ms. 326
2.3.9. Graduał/antyfonarz ms. 324
2.4. Benedyktynki przemyskie (Przem.)
2.4.1. Antyfonarz ms. 3
2.4.2. Antyfonarz ms. 2
2.4.3. Antyfonarz ms. 8
2.5. Benedyktynki jarosławskie (Przem.)
2.5.1. Rękopis ms. 9
2.5.2. Rękopis ms. 12  
ROZDZIAŁ III Rok liturgiczny w antyfonarzach benedyktyńskich
1. Antyfonarze benedyktyńskie cursus monastycznego
1.1. Adwent
1.2. Boże Narodzenie
1.3. Wielki Post
1.4. Czas paschalny
1.5. Czas zwykły
2. Antyfonarze benedyktyńskie cursus katedralnego
2.1. Adwent
2.2. Boże Narodzenie
2.3. Wielki Post
2.4. Czas paschalny
2.5. Czas zwykły  
ROZDZIAŁ IV. Muzyczny repertuar antyfonarzy klasztorów benedyktyńskich
1. Antyfony 1.1. Antyfony w pierwszym modusie – protus autentyczny
1.1.1. Formuły inicjalne
1.1.2. Kadencje
1.1.3. Dyferencje
1.1.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
1.2. Antyfony w drugim modusie – protus plagalny
1.2.1. Formuły inicjalne
1.2.2. Kadencje
1.2.3. Dyferencje
1.2.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych 1.3. Antyfony w trzecim modusie – deuterus autentyczny
1.3.1. Formuły inicjalne
1.3.2. Kadencje
1.3.3. Dyferencje
1.3.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
1.4. Antyfony w czwartym modusie – deuterus plagalny
1.4.1. Formuły inicjalne
1.4.2. Kadencje
1.4.3. Dyferencje
1.4.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
1.5. Antyfony w piątym modusie– tritus autentyczny
1.5.1. Formuły inicjalne
1.5.2. Kadencje
1.5.3. Dyferencje
1.5.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
1.6. Antyfony w szóstym modusie – tritus plagalny
1.6.1. Formuły inicjalne
1.6.2. Kadencje
1.6.3. Dyferencje
1.6.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
1.7. Antyfony w siódmym modusie – tetrardus autentyczny
1.7.1. Formuły inicjalne
1.7.2. Kadencje
1.7.3. Dyferencje
1.7.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
1.8. Antyfony w ósmym modusie – tetrardus plagalny
1.8.1. Formuły inicjalne
1.8.2. Kadencje
1.8.3. Dyferencje
1.8.4. Antyfony o odmiennych klasyfikacjach modalnych
2. Responsoria
2.1. Muzyczna struktura responsorium prolixa
2.1.1. Impositio
2.1.2. Repetenda
2.1.3. Wers
2.2. Muzyczna struktura responsorium breve
2.2.1. Responsorium breve w tonie uroczystym
2.2.2. Responsorium breve w tonie zwykłym  
Zakończenie  
Aneks

1. Antyfony z antyfonarza Mścisława z Tyńca według formuł inicjalnych
2. Responsoria prolixa z antyfonarza Mścisława z Tyńca od I do VIII modusu  
Bibliografia  
Summary  
Indeks osobowy  
Indeks miejscowości  
Indeks śpiewów  
Indeks rzeczowy

Skip to content