53.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pamięć i zapomnienie. Filozoficzny dyskurs o sile i słabości pamięci indywidualnej i zbiorowej

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie 1. Studia nad pamięcią jako hermeneutyka ludzkiego doświadczenia. Niebezpieczne puste miejsce 2. Wyobrażenia, metafory i modele. Paradoksalność i ulotność pamięci 3. Podstawowe definicje i rozróżnienia. „Co” i „kto” pamięci, Część pierwsza Historia refleksji nad pamięcią 1. Odkrycie i zapomnienie pamięci (filozofia pamięci od starożytności do wieku XIX) 2. Pamięć ujawniająca się w świetle świadomości 3. Pamięć ukryta w mrokach nieświadomości (Freud i psychoanaliza) 4. Łaska intensywnego przypomnienia 5. Ontologia pamięci. Ku skupieniu czasu (Heidegger, Nietzsche, Sartre) 6. Powrót na powierzchnię świadomości (Merleau-Ponty i Casey) 7. Problem indywidualnej tożsamości (filozofia analityczna) 8. Tożsamość, narracja, obietnica (Ricoeur i Levinas) 9. Pamięć społeczna 10. Najnowsze studia nad pamięcią Część druga Działania pamięci 1. Uobecnianie, unieobecnianie, widmowość 2. Powtarzanie 3. Rozpoznawanie 4. Rozpamiętywanie 5. Habitualizacja 6. Rytualizacja i mityzacja 7. Strukturacja 8. Budowanie tożsamości 9. Tekstualizacja 10. Interpretowanie 11. Instytucjonalizacja i dyskurs nauk humanistycznych 12. Dysfunkcje pamięci 13. Ratowanie pamięci 14. Zapomnienie 15. Postpamięć Zakończenie Bibliografia Summary

Skip to content