19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Teoretyczny kontekst problematyki pracy 1. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości 2. Przekonania zdrowotne a zachowanie 3. Postawy i ich regulacyjna rola ROZDZIAŁ II. Metodologiczne założenia badań własnych 1. Koncepcyjny zarys problemu badawczego 2. Opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych 3. Charakterystyka badanych osób ROZDZIAŁ III. Wyniki badań 1. Postawy badanych wobec szczepień 2. Wyniki Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) 3. Wyniki Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC) 4. Analiza zależności między najważniejszymi zmiennymi 5. Weryfikacja hipotez 6. Ograniczenia związane z przeprowadzonymi badaniami ROZDZIAŁ IV. Dyskusja i wnioski Bibliografia Streszczenie Summary Spis tabel Spis rycin Aneks

Skip to content