36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Podobni czy różni? Kapitał społeczno-kulturowy studentów z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wprowadzenie, Rozdział I, Kapitał kulturowy i kapitał społeczny jako przedmiot analiz nauk społecznych, 1. Sposoby definiowania i historia badań nad kapitałem kulturowym i kapitałem społecznym, 2. Problemy pomiaru kapitału kulturowego i kapitału społecznego, Rozdział II, Współczesne młode pokolenie – inteligencja, klasa średnia?, 1. Współczesne młode pokolenie Europy Środkowo-Wschodniej, 2. Inteligencja – genealogia, tradycje i etos, 3. Habitus współczesnej inteligencji, 4. Klasa średnia, 5. Współczesna inteligencja a klasa średnia, Rozdział III, Kapitał kulturowy studentów Europy Środkowej i Wschodniej, 1. Społeczno-demograficzna charakterystyka próby badawczej, 2. Zasoby rodzinnego kapitału kulturowego studentów Europy Środkowej i Wschodniej, 3. Rola edukacji i wyższego wykształcenia jako element tożsamości młodego pokolenia, 4. Uczestnictwo w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym, 5. Zainteresowanie polityką oraz preferencje polityczne, 6. Poglądy na nierówności społeczne, 7. Typy tożsamości, 8. Postawy wobec idealnego ustroju społecznego, 9. Idealizm młodego pokolenia, 10. Miejsce inteligencji na początku XXI wieku w opinii studentów, Rozdział IV, Kapitał społeczny młodej inteligencji Europy Środkowo-Wschodniej, 1. Formalny kapitał społeczny studentów, 2. Sieci społeczne, 3. Zaufanie społeczne, 4. „Brudny” kapitał społeczny, Zakończenie, Bibliografia, Netografia

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content