33.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prasa drukowana w regionie podkarpackim. Od czasów galicyjskich po współczesność

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Tradycje czasopiśmiennicze w regionie podkarpackim (1790–1945)

1.1. Prasa w okresie galicyjskim
1.2. Prasa w okresie międzywojennym
1.3. Prasa w okresie II wojny światowej
Rozdział II. Prasa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989)
2.1. Rola prasy w systemie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.2. Prasa w województwie rzeszowskim
2.3. Prasa po reformie administracyjnej w 1975 r.
2.4. Prasa niezależna
Rozdział III. Przekształcenia prasy w okresie transformacji ustrojowej (1989–1993)
3.1. Likwidacja Rzeszowskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa – Książka – Ruch”
3.2. Zmiany na rynku prasy regionalnej
3.3. Restytucja prasy lokalnej
Rozdział IV. Prasa drukowana regionu w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej (1994–2007)
4.1. Rozbudowa rynku prasy regionalnej
4.2. Stan prasy lokalnej
4.3. Kapitał zagraniczny na rynku prasowym
4.4. Przygraniczne położenie regionu a oferta prasowa
4.5. Lokalność prasy regionalnej jako strategia utrzymania pozycji rynkowej
4.6. Dodatki gadżetowe do tytułów prasowych jako element polityki wydawniczej
4.7. Prasa bezpłatna
Rozdział V. Prasa województwa podkarpackiego w okresie kryzysu prasy drukowanej (2008–2020)
5.1. Czynniki wpływające na czytelnictwo prasy
5.2. Tendencje sprzedażowe na rynku prasy regionalnej
5.3. Nowe technologie jako recepta na spadek sprzedaży prasy drukowanej
5.4. Użyteczność gazety jako element oferty dzienników regionalnych
5.5. Magazyny biznesowo-lifestylowe i ich znaczenie na regionalnym rynku prasowym
Rozdział VI. Rynek prasy podkarpackiej w kontekście ogólnokrajowym (1990–2020)
6.1. Tytuły ogólnopolskie z regionu podkarpackiego
6.2. Strony i dodatki w prasie krajowej i regionalnej
6.3. Zależności pomiędzy ogólnopolskim i regionalnym rynkiem prasowym
6.4. Dzienniki regionalne Podkarpacia na tle rynku dzienników regionalnych w Polsce
Zakończenie
Spis tabel
Wykaz źródeł
Aneks. Strony tytułowe i okładki wybranych tytułów prasowych ukazujących się w regionie podkarpackim

Skip to content