24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawne aspekty ustanawiania świętych i błogosławionych patronami jednostek samorządu terytorialnego

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wykaz skrótów, Wstęp, Rozdział I, Święci patroni miast – rys historyczny, 1.1. Pojęcie i geneza świętego patrona miejscowości 1.2. Patronat świętych nad miastami i państwami na przestrzeni wieków, Rozdział II Patronat świętych nad gminami, powiatami i województwami jako przedmiot działalności uchwałodawczej organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 2.1. Sposoby ustanawiania świętych patronów przez władze samorządowe 2.2. Status uchwały w sprawie świętego patrona 2.2.1. Pojęcie i typologia uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 2.2.2. Uchwała problemowa jako kategoria uchwały, Rozdział III Ustanawianie oraz uznawanie świętych patronów gmin, powiatów i województw w praktyce uchwałodawczej organów samorządu terytorialnego 3.1. Święci i błogosławieni patroni jednostek samorządu terytorialnego 3.2. Uchwały ustanawiające lub potwierdzające patronat świętych 3.2.1. Uchwały w sprawie świętego patrona 3.2.2. Statuty jednostek samorządu terytorialnego określające świętego patrona 3.2.3. Inne uchwały, w których uznano patronat świętych 3.3. Upamiętnianie i popularyzowanie świętych patronów przez władze samorządowe, Rozdział IV Problem zgodności z prawem uchwały organu samorządu terytorialnego w sprawie świętego patrona gminy, powiatu lub województwa 4.1. Patronat osoby świętej lub błogosławionej nad jednostką samorządu terytorialnego jako przedmiot debaty publicznej 4.2. Uchwała w sprawie świętego patrona a zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych 4.2.1. Zasada bezstronności (neutralności) religijnej władz publicznych 4.2.2. Wielowymiarowość pojęcia świętego patrona 4.3. Uchwała w sprawie świętego patrona a zasada poszanowania autonomii i niezależności państwa i związków wyznaniowych oraz ich współdziałania 4.3.1. Artykuł 25 ust. 3 Konstytucji RP jako wyznacznik relacji państwa i związków wyznaniowych 4.3.2. Procedura ustanawiania świętych patronów miejscowości i regionów przez Kościół rzymskokatolicki 4.3.3. Poszanowanie autonomii i wzajemnej niezależności władz samorządowych oraz władz kościelnych przy ustanawianiu patronów gmin, powiatów i województw 4.4. Właściwość organów samorządowych do podejmowania uchwał w sprawie święte-go patrona 4.5. Społeczna legitymizacja inicjatywy ustanowienia świętego patrona jednostki samorządu terytorialnego 4.6. Uchwały w sprawie świętego patrona w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, Rozdział V Święci i błogosławieni w herbach jednostek samorządu terytorialnego 5.1. Ustanawianie przez władze samorządowe herbów jednostek samorządu terytorialnego 5.2. Święci i błogosławieni w heraldyce samorządowej, Zakończenie, Załącznik nr 1, Gminy, powiaty i województwa posiadające świętego patrona ustanowionego lub uznanego uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego bądź przedstawionego w herbie tej jednostki Załącznik nr 2, Formy upamiętniania, kultu i popularyzowania świętych patronów gmin, powiatów i województw Bibliografia

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content