19.95  4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Przedmowa
Wstęp

Część I: PRACE PSYCHOLOGICZNE
Marcin Ponczek – Zależności między budową mózgu a świadomością ciała
Anna Owczarek – Wybrane czynniki osobowości sportowców wysoko kwalifikowanych w kontekście społecznym
Agnieszka Bołdak – Cechy temperamentu jako determinanty lęku u skoczków spadochronowych
Joanna Basiaga-Pasternak, Anna Maria Omylak – Umiejscowienie kontroli u chłopców uprawiających i nieuprawiających gimnastyki sportowej
Janusz Zieliński – Analiza tożsamości zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego
Krzysztof Warchoł – Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu w zależności od stopnia awansu zawodowego
Janusz Zieliński – Trudności zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego motywacją do podejmowania działań dydaktyczno-wychowawczych
Janusz Zieliński – Analiza wypalenia zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego
Anna Brojek – Motywy wyboru studiów wychowania fizycznego w wybranych uczelniach w Polsce

Część II: APLIKACJE Z TEORII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Grzegorz Błażejewski – Studenci z Tarnowa i Rzeszowa o sporcie i sportowcach niepełnosprawnych
Paweł Król, Stanisław Cieszkowski – Wpływ środowiska zamieszkania na stan zdrowia dzieci (na przykładzie uczniów szkół podstawowych – miejskiej nr 1 w Jaśle i wiejskiej w Roztokach)
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz – Ocena aktywności i sprawności fizycznej słuchaczy Studiów Medycznych w Jaśle i Rze­szowie
Jaromir Grymanowski – Struktura sprawności fizycznej studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Witold Półtorak – Najczęściej stosowane metody realizacji zadań ruchowych w szkolnym wychowaniu fizycznym
Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz – Charakterystyka porównawcza cech somatometrycznych, proporcji ciała, wielkości otłuszczenia i wieku menarche młodzieży akademickiej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na tle innych uczelni w Polsce
Michał Siniarski-Czaplicki – Ocena stanu świadomości młodzieży gimnazjalnej w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą
Daniel Puciato, Piotr Kobuszewski – Samoocena stanu zdrowia trenujących sporty walki z Opola
Jaromir Grymanowski – Postawy studentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec zdrowia
Ján Junger, Róbert Kandráč, Terézia Slančová, Klaudia Zusková, Peter Bakalár – The effect of physical activity on coordination abilities of movement regulation in seniors
Ján Junger, Terézia Slančová, Róbert Kandráč, Klaudia Zusková, Peter Bakalár – The level of coordination abilities in seniors
Pavel Ružbarský, Viera Smerecká – The evaluation of organism response to training load in preparation period in swimming

Indeks nazwisk

Skip to content