37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – konwencje – tradycja, nr 4(9)/2014

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

      Spis treści:   WPROWADZENIE   Grzegorz Trościński Dawne piśmiennictwo religijne – inspirujące i nadal odkrywane dziedzictwo   STAROPOLSKIE I OśWIECENIOWE PIśMIENNICTWO RELIGIJNE. TEMATY – KONWENCJE – TRADYCJA   Andrzej Borowski Pius vates Przekłady i inspiracje biblijne   Wacław Walecki Wprowadzenie. Czterysta pięćdziesiąte „urodziny” Biblii Brzeskiej – i co dalej?   Tomasz Nastulczyk List dedykacyjny Mikołaja Radziwiłła jako program ideowy Biblii Brzeskiej. Wokół humanistycznych kontekstów i uwarunkowań studiów biblijnych   Michał Gołębiowski Nazacniejsza Pieśń Salomonowa, czyli Pieśń nad pieśniami w przekładzie Biblii Brzeskiej   Klaudyna Szewczyk Forma typograficzna Biblii Brzeskiej na tle druków szesnastowiecznych   Krystyna Krawiec-Złotkowska Zbożni rycerze Wacława Potockiego i ich pierwowzory (wybrane przykłady)   W kręgu modlitewnym i medytacyjnym   Jan Okoń Dawne i nowe treści w Modlitwie za Ojczyznę (według ks. Piotra Skargi)   Monika Pasek Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego Walentego Bartoszewskiego jako przykład „recepty dusznej i cielesnej” na czas zarazy   Anna Malińska O religijnym piśmiennictwie „zegarowym” w polskich drukach z XVII i XVIII wieku   Kazimierz Ożóg Kilka uwag o Pieśniach nabożnych Franciszka Karpińskiego – aspekty językowe i kulturowe   Małgorzata Marcinkowska Ludzkie pragnienia, trudy i obawy w oświeceniowych modlitwach poetyckich     Piśmiennictwo zakonne   Wiesław Pawlak Twórczość Jakuba Suszy. Kartka z dziejów literatury unickiej w Rzeczypospolitej XVII wieku   Radosław Rusnak Jan Alan Bardziński – dominikanin, kaznodzieja, tłumacz. Próba nakreślenia sylwetki twórczej   Grzegorz Trościński Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część pierwsza: pieśni z kancjonału L 1642   Roman Krzywy, Aldona Sieradzka Sanctissimum, zmysły i retoryka. Wierszowany cykl z końca XVII wieku o tajemnicy Eucharystii autorstwa studentów kolegium jezuickiego w Orszy   Michał Kuran Tryumf Taidy ogłoszony. O diariuszu obłóczyn u dominikanek lwowskich księżnej Teofili Wiśniowieckiej w 1753 roku   Kaznodziejstwo i retoryka   Maria Wichowa „Mnie wiara jest widzeniem i za wszystkie mi z rozumu i zmysłów wywody stoi”. Rok święty w świetle Kazania na Miłościwe Lato abo Jubileusz Piotra Skargi   Olga Cyganok Miejsce elogium w wybranych ukraińskich traktatach retorycznych z końca XVII i z pierwszej połowy XVIII wieku   Mądrość i świętość, rozum i wiara   Estera Lasocińska Uczony i święty. Chrystianizacja wizerunków mędrców dawnych w Żywotach filozofów Marcina Bielskiego   Bernadetta Puchalska-Dąbrowska Postać Bedy Czcigodnego w polskim piśmiennictwie religijnym XVI– XVIII wieku   Grzegorz Raubo Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego   Religijność sarmacka   Monika Drożdżewicz Obrazy biczowania Chrystusa w wybranych mesjadach pasyjnych z XVII wieku Andrzej Gliwa Powstawanie lokalnych kultów maryjnych i świętych patronów na Rusi Czerwonej po najazdach tatarskich jako dyskurs religijny w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej   Dariusz Piotrowiak Przejawy sarmackiej religijności w relacjach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku   Łukasz Zabielski Olimp i Polska. Religia w Stefanie Czarnieckim Kajetana Koźmiana   INTERPRETACJE I ROZPRAWY   Jarosław Ławski Interpretacja projekcyjna. Prusowska lektura Zdań i uwag Adama Mickiewicza   Barbara Niedziela, Grzegorz A. Kleparski The Male Gaze and Beyond: Edgar Allan Poe’s Female Characters   RECENZJE I PRZEGLˇDY   Maciej Pieczyński Na marginesie edycji Baldego   Julian Maślanka Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów   Dorota Korwin-Piotrowska Xanadu – kraina hiperobfitości   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY   Stanisław Uliasz Z żałobnej karty. Wspomnienie o Profesorze Józefie Nowakowskim   Artur Timofiejew średniowieczne podłoże kultury pogranicza   Roman Magryś Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830 – zwycięska publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego   Roman Magryś Co kryje się za słowem quincunx? Rzecz o konferencji pt. „Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin”   Karolina Kumka, Damian Niezgoda, Matylda Zatorska VII Tydzień Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim   Jolanta Pasterska Zaproszenie do publikacji w piątym numerze „Tematów i Kontekstów” pt. Polska proza nowa i najnowsza   Errata do trzeciego numeru „Tematów i Kontekstów” (2013)

Skip to content