22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Unia lubelska i jej dziedzictwo

Dodatkowe informacje

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Słowo redaktorów
Jarosław Nikodem (Poznań), Garść spostrzeżeń o tzw. idei jagiellońskiej, micie jagiellońskim i programie pierwszych Jagiellonów
Agnieszka Januszek-Sieradzka (Lublin), Trzy żony króla Zygmunta Augusta. Bezdzietność ostatniego Jagiellona a unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
Łukasz Godlewski (Białystok), Walka o kształt unii polsko-litewskiej na sejmie warszawskim 1563/1564
Rita Regina Trimoniene (Szawle, Litwa), Czynniki integracji szlachty polskiej i z Prus w społeczeństwo Żmudzi w drugiej połowie XVI wieku
Antoni Mironowicz (Białystok), Cerkiew prawosławna na terenie Rzeczypospolitej przed i po unii lubelskiej
Andrzej Buczyło (Warszawa), Patronat Kościoła rzymskokatolickiego nad cerkwiami unickimi w powiecie brzeskolitewskim w XVIII w. – wybrane zagadnienia
Antoni Z. Kamiński (Warszawa), Dziedzictwo unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego: narody etniczne i narody obywatelskie
Леонід Зашкільняк (Львів, Україна), Люблінська унія 1569 р. в ретроспективі української історіографії
Aneks
Notki o autorach

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content