15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Wstęp do logiki i teorii mnogości

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wstęp   Rozdział 1. Rachunek zdań 1.1. Zdanie logiczne i warunek zdaniowy 1.2. Tautologie. Reguły dowodzenia 1.3. Zadania   Rozdział 2. Rachunek kwantyfikatorów 2.1. Kwantyfikatory i warunki zdaniowe 2.2. Tautologie rachunku kwantyfikatorów 2.3. Zadania   Rozdział 3. Rachunek zbiorów 3.1. Działania na zbiorach 3.2. Działania uogólnione na zbiorach 3.3. Zadania   Rozdział 4. Liczby naturalne 4.1. Aksjomatyka Peano 4.2. Indukcja matematyczna 4.3. Rekurencja 4.4. Zadania   Rozdział 5. Rachunek relacji 5.1. Iloczyn kartezjański zbiorów 5.2. Działania na relacjach 5.3. Klasyfikacja relacji       5.4. Obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez relacje 5.5. Relacje na zbiorach skończonych 5.6. Zadania   Rozdział 6. Funkcje 6.1. Funkcje jako relacje 6.2. Własności funkcji 6.3. Obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez funkcje 6.4. Zadania   Rozdział 7. Relacje równoważności 7.1. Klasy abstrakcji i zbiór ilorazowy 7.2. Zasada abstrakcji 7.3. Konstrukcje zbiorów liczbowych 7.4. Zadania   Rozdział 8. Moce zbiorów 8.1. Równoliczność zbiorów 8.2. Zbiory skończone i nieskończone 8.3. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 8.4. Zadania   Rozdział 9. Relacje porządku 9.1. Porządek częściowy, ostry i liniowy 9.2. Elementy w zbiorze uporządkowanym 9.3. Porządek gęsty, dobry i ciągły 9.4. Zadania   Dodatek A. Elementy teorii krat A.1. Podstawowe własności A.2. Kraty rozdzielne A.3. Kraty zupełne A.4. Kraty Boole’a i kraty modularne A.5. Zadania   Dodatek B. Rachunek zbiorów rozmytych B.1. Zbiory rozmyte B.2. Relacje rozmyte B.3. Relacje rozmyte w zbiorze X B.4. Podstawy logiki rozmytej B.5. Zadania   Skorowidz  Bibliografia

Skip to content