16.80  8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów

Dodatkowe informacje

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Od autorek
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 1. Zdrowie jednostki i społeczności
1.1. Zdrowie. Podstawowe pojęcia i definicje
1.2. Koncepcje zdrowia w ujęciu historycznym
1.3. Współczesne koncepcje zdrowia
1.4. Aspekty zdrowia psychicznego
1.4.1. Model podatności na zranienie
1.4.2. Strategie promujące zdrowie psychiczne
1.5. Założenia promocji zdrowia
1.5.1. Realizacja idei „zdrowa szkoła”
ROZDZIAŁ 2. Rozwój medycyny społecznej
2.1. Pojęcie medycyny społecznej
2.2. Medycyna społeczna okresu międzywojennego
2.3. Okres po II wojnie światowej
2.4. Medycyna społeczna XXI wieku
2.4.1. Sytuacja demograficzna i zdrowotna w Polsce
2.4.2. Cele Narodowego Programu Zdrowia 2007–2015
2.4.3. Organizacja i zadania medycyny społecznej i zdrowia publicznego
2.4.4. Pracownik socjalny jako członek zespołu ds. ochrony zdrowia
ROZDZIAŁ 3. Zagadnienia zdrowia wieku geriatrycznego
3.1. Problemy zdrowotne wieku geriatrycznego
3.1.1. Progi starości
3.2. Fizjologia procesu starzenia
3.2.1. Dysfunkcje i patologie wieku geriatrycznego
3.3. Schorzenia wieku geriatrycznego
3.4. Style życia osób starszych 3.5. Aktywność seniorów
3.6. Całościowa ocena geriatryczna
ROZDZIAŁ 4. Działalność człowieka w środowisku społecznym
4.1. środowisko społeczne a zdrowie
4.2. Układ odpornościowy wobec czynników środowiskowych
4.3. Stres a zdrowie
4.3.1. Przyczyny stresu
4.3.2. Rodzaje stresu
4.3.3. Stres jako podłoże schorzeń
4.3.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
4.4. środowisko rodzinne
4.5. środowisko pracy
4.5.1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
4.5.2. Stres w środowisku pracy
4.5.3. Czynniki psychospołeczne jako zagrożenie zdrowia pracowników
4.5.4. Ochrona pracy szczególnych grup zawodowych
4.5.5. Promocja zdrowia w zakładzie pracy
ROZDZIAŁ 5. Cywilizacja a zdrowie
5.1. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
5.2. Zachowania zdrowotne i styl życia
5.2.1. Stan odżywienia a zdrowie
5.2.2. Ocena stanu odżywienia u dzieci
5.2.3. Żywienie a zdrowie człowieka dorosłego
5.3. Zachowania antyzdrowotne
5.4. Choroby cywilizacyjne
ROZDZIAŁ 6. Współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Problematyka chorób zakaźnych
6.1. Dane epidemiologiczne
6.2. Naturalne i sztuczne metody zwalczania chorób zakaźnych
6.3. Choroby zakaźne o zasięgu globalnym
6.3.1. Choroby odzwierzęce (zoonotyezne)
6.4. Przełamywanie barier międzygatunkowych
6.4.1. Antybiotykooporność patogenów szpitalnych
6.5. Bioterroryzm
6.6. Era biotechnologii
6.6.1. Terapia fagowa
ROZDZIAŁ 7. Problemy społeczne jako źródła zagrożeń dla zdrowia
7.1. Ubóstwo 7.2. Bezdomność
7.3. Migracje i uchodźstwo
Zakończenie
Bibliografia
Pytania sprawdzające
Aneks 1. Rozwiązanie testu oceny wsparcia
2. NPZ 2007–2015
3. Symptomy związane z używaniem substancji psychoaktywnych
4. Obszary malaryczne według listy WHO
5. Vademecum pojęć współczesnej epidemiologii
6. Szczepionki z listy światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [2003 r.]

Skip to content