25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Zwroty adresatywne w języku polskim i rosyjskim

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wstęp
ROZDZIAŁ 1
Zwrot adresatywny w świetle badań językoznawczych
ROZDZIAŁ 2
Zwroty adresatywne w języku polskim w konfrontacji przekładowej z językiem rosyjskim
2.1. Zwroty adresatywne wyrażone terminami pokrewieństwa
2.2. Antroponimy w funkcji zwrotów adresatywnych
2.2.1. Imiona własne
2.2.2. Nazwisko w strukturze zwrotu adresatywnego
2.2.3. Przezwiska w funkcji adresatywnej
2.3. Inne nazwy osób w funkcji adresatywnej
2.3.1. Leksemy o znaczeniu ogólnym
2.3.2. Zwroty zawierające informację o posiadanych przez adresata tytułach, zajmowanych stanowiskach, pełnionych funkcjach
2.4. Ekspresywne zwroty adresatywne
Podsumowanie
Zakończenie
Źródła materiału
Bibliografia
Wykaz stosowanych skrótów
Wykaz tabel
Wykaz schematów
Резюме
Summary

Napisz do nas

logo

mailto:wydaw@ur.edu.plCopyright © 2020
wydaw@ur.edu.pl

KONTAKT

tel. 017 872 13 69 (Kolportaż)
tel. 017 872 14 37 (Dyrektor)
faks: 17 872 14 26
e-mail:wydaw@ur.edu.pl

Adres:
ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów

Skip to content