[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Opracowanie jest próbą biologicznego wyrazu stratyfikacji społecznej dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Praca składa się z trzech części. W pierwszej omówiono charakterystykę środowiska, w której wychowują się badane dzieci (Przeworsk i ościenne gminy). Część druga zawiera porównanie stanu rozwoju somatycznego, dojrzałości płciowej i sprawności motorycznej młodzieży wiejskiej na tle ich rówieśników ze środowiska miejskiego. W części trzeciej przedstawiono znaczenie wybranych czynników środowiskowych dla rozwoju badanej młodzieży z uwzględnieniem pośredniego ich wpływu na parametry morfofunkcjonalne, oddzielnie w obu typach środowiska.Problem badawczy postawiony jest na tle głównych ujęć i koncepcji antropologicznych w tym zakresie. Materiały badawcze składają się z rzetelnej próby reprezentatywnej dla terenu powiatu przeworskiego i oprócz danych pomiarowych zawierają bogaty zbiór cennych informacji ankietowych o statusie ekonomiczno-społecznym i stylu życia. Zastosowane metody opisu i wnioskowania umożliwiają uchwycenie głównych relacji przyczynowo-skutkowych oraz odmienności środowiskowych. Zagadnienia uwarunkowań poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego czynnikami środowiska społeczno-bytowego, pomimo obszernego piśmiennictwa nie tracą na swej aktualności i znaczeniu poznawczym. Praca dra Witolda Półtoraka pt. “środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania” licząca 142 strony jest godna polecenia wszystkim interesującym się tą problematyką.

Skip to content