[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Урок иностранного языка (Lekcja języka obcego)

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Ilość dostępnych egzemplarzy: 4     Skrypt «Урок иностранного языка» („Lekcja języka obcego”) jest przeznaczony dla studentów filologii rosyjskiej – specjalność nauczycielska, rozpoczynających zajęcia z metodyki oraz chcących poszerzyć swą wiedzę metodyczną. W skrypcie szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące typów lekcji (r.1), budowy lekcji (r.2) oraz przygotowania studenta do przeprowadzenia lekcji próbnej (r.3), a w następnej kolejności do odbycia praktyki pedagogicznej i samodzielnej pracy w charakterze nauczyciela. W kolejnych rozdziałach student znajdzie podstawowe informacje na temat aspektów języka (r.4), umiejętności i sprawności językowych (r.5.) oraz kontroli i oceny (r.6). W rozdziale 7 są przytoczone podstawowe zwroty i wyrażenia lekcyjne, przydatne studentowi podczas prowadzenia lekcji. Każdy rozdział zaczyna się od pytań do przemyślenia i informacji na temat tego, o czym student dowie się w danym rozdziale. W ostatnim rozdziale student ma możliwość zapoznać się z ciekawymi metodycznymi zagadnieniami/pytaniami do samodzielnej analizy, które mogą być inspiracją dla dalszych samodzielnych przemyśleń, twórczych analiz i dyskusji. Tłumaczenia trudniejszych wyrazów i zwrotów zostały podane w nawiasach przy ich rosyjskich odpowiednikach czasem są to tłumaczenia w formie opisowej. Skrypt został napisany w języku rosyjskim, ponieważ na rynku wydawniczym nie było, jak dotąd, pozycji w języku rosyjskim, która w sposób zwięzły i dostosowany do zapotrzebowań studentów przedstawiałaby podstawowe zagadnienia metodyczne, niezbędne studentom stawiającym pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela.

Skip to content