[wcas-search-form]

32.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

5 lat później. Suplement Księgi Jubileuszowej Profesora Waldemara Furmanka, Osoba – Wychowanie – Praca

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Sylwester Czopek: Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. UOGÓLNIONA SAMOOCENA
Samoocena więzi społeczno-zawodowych w całym okresie mojej pracy
Zadowolenie z pracy podstawą satysfakcji i więzi z miejscem pracy
Samoocena mojej pracy na przestrzeni minionych lat
Jubileusz i jego świętowanie

CZĘŚĆ II. DOSTOJEŃSTWO UNIWERSYTETU
Wstęp
Źródła godności uniwersytetu
Nadzieja wpisana w ideę uniwersytetu
Uniwersytety fenomenem cywilizacji
Etyczne wymiary uniwersytetów
Konstytutywne cechy uniwersytetu
Podstawowe cechy uniwersytetów tradycyjnych. Uniwersytet jako strażnik tradycji
Podstawowe cechy uniwersytetów nowoczesnych (nowożytnych)
Podstawowe cechy uniwersytetów współczesnych
Polski model uniwersytetów
Kierunki rozwoju uniwersytetów na tle przemian ich funkcji teleologicznych
Zakończenie
Bibliografia
Godność profesora uniwersytetu
Godność człowieka
Źródła godności profesora
Trud samopoznania
Sens życia i sens pracy a godność osobowa i zawodowa
Godność zawodowa profesora
Komponenty godności profesora uniwersytetu
Honor i godność zawodowa profesora
Prawość cechą godności profesora
Mistrzostwo w pracy nad poszukiwaniem prawdy
Autorytet zawodowy profesora uniwersytetu
Pozycja społeczna profesora
Prestiż społeczny profesora
Duma zawodowa profesora
Zakończenie
Bibliografia

CZĘŚĆ III. MOJA STAROŚĆ. AUTOREFLEKSJA 70+
Fenomen starości
Psychologia pozytywna podstawą analizy
Dobre życie to życie w poczuciu szczęśliwości
Jesień życia w psychologii pozytywnej
Stereotypy starości. Lekceważące nastawienie do ludzi starych
Emerytura
Bezczynność
Bibliografia

CZĘŚĆ IV. TEKSTY NAUKOWE DEDYKOWANE JUBILATOWI
Ewa Wysocka: Praca i miłość jako wyznaczniki jakości życia ludzi młodych
Kazimierz Ożóg: Uwagi o wartościach i antywartościach w polskich pieśniach religijnych Andrzej M. de Tchorzewski: Rzecz o podmiotowych prawach nauczycieli
Zdzisław Ratajek: Nauczyciel – jego podniosła profesja społeczna misja w czasach współczesnych
Krystyna Chałas: Praca jako wartość moralna strukturalnym ogniwem procesu wychowawczo-dydaktycznego w szkole branżowej
Zdzisław Wołk: Wspólnotowe znamiona współczesnej organizacji pracującej
Jolanta Szempruch: Wyzwania współczesnej edukacji a role społeczne nauczyciela
Barbara Baraniak: Zmienność pracy dziełem homo creatora
Renata Tomaszewska: Wokół wybranych zagadnień relacji osoba–wychowanie–praca
Jolanta Wilsz: Znajomość sterowniczego mechanizmu psychiki jednostki jako warunek poznania przyczyn jej zachowań

CZĘŚĆ V. LAUDACJE
Marek Koziorowski
Anna Karpińska
Aleksander Marszałek
Wojciech Czerski

CZĘŚĆ VI. MOJA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Ogólna charakterystyka problematyki badań
Humanizm. Homocentryzm
Model człowieka
Obszary badań naukowych
1. Wartości w pedagogice. Pedagogika wartości
1.1. Problematyka poszczególnych edycji: Bieszczadzkiego Seminarium Naukowego. Wartości w pedagogice. Pedagogika wartości
2. Humanistyczna pedagogika pracy
3. Człowiek w problematyce badań
3.1. Człowiek i jego konstytutywne właściwości
3.2. Uwagi metodologiczne
3.3. Propozycje dalszych badań
4. Inne prace

CZĘŚĆ VII. SPIS PUBLIKACJI Z LAT 2015–2020
1. Monografie, studia, rozprawy
2. Redakcja naukowa prac zbiorowych
3. Artykuły i komunikaty naukowe
Zakończenie

Skip to content