[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

50 lat akademickiej kultury fizycznej, tom I: Działalność programowa SWFiS w uczelniach państwowych w Rzeszowie w latach 1963–2001

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp Rozdział I Znaczenie nurtu społecznego i instytucjonalno-państwowego w rozwoju akademickiej kultury fizycznej w Polsce 1.1. Początki wychowania fizycznego w Polsce do roku 1918 1.2. Wpływ nurtu instytucjonalno-państwowego i społecznego na kształtowanie się modelu kultury fizycznej do 1939 roku Rozdział II Rozwiązania programowo-organizacyjne kultury fizycznej w szkołach wyższych po 1945 roku 2.1. Podstawy prawne 2.2. Ewolucja programu kultury fizycznej w szkołach wyższych 2.3. Struktura organizacyjna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 2.4. Formy organizacyjne zajęć programowych 2.5. Działalność programowa SWFiS: dydaktyczna, sportowa, turystyczna i rekreacyjna Rozdział III Powstanie i rozwój rzeszowskiego ośrodka akademickiego w latach 1963–2001 3.1. Wpływ uwarunkowań polityczno-społecznych i gospodarczych na rozwój szkolnictwa wyższego w Rzeszowie 3.2. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w latach 1963–2001. Powstanie i rozwój 3.3. Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AZS Politechniki Rzeszowskiej od 1964 roku do 2001 roku 3.4. Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej od roku 1965 do roku 2001 3.5. Działalność programowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSP w latach 1965–2001 3.6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie w latach 1969–2001 3.7. Działalność programowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Filii UMCS w latach 1971–2001 3.8. Krakowska Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja – Filia w Rzeszowie w latach 1972–2001 3.9. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie – Filia w Rzeszowie w latach 1973–2001 Rozdział IV Wspomnienia pracowników UR – studentów rzeszowskich uczelni z lat 1963–2001 Zakończenie Bibliografia Summary

Skip to content