[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA KONCEPCJA BADAŃ
1.1. Pamięć i miasto jako przedmiot badań socjologicznych
1.2. Pamięć – poziomy analizy problematyki
1.3. Rola pamięci w relacjach polsko-żydowskich
1.4. Metodologia badania
ROZDZIAŁ 2. RZESZOWSCY ŻYDZI – ICH PRZESZŁOŚĆ I DZIEDZICTWO
2.1. Początki i wzrost liczebny diaspory
2.2. Okres rozbiorów
2.3. II Rzeczpospolita
2.4. Okupacja i Zagłada
2.5. Okres powojenny
ROZDZIAŁ 3. ŻYDZI W PAMIĘCI WSPÓŁCZESNYCH MIESZKAŃCÓW RZESZOWA
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Wiedza o przeszłości Żydów
3.3. Kontakt z przeszłością Żydów i transmisja pamięci
3.4. Wyobrażenia o przeszłości Żydów
3.5. Aktualność pamięci o Zagładzie
3.6. Antypamięć
ROZDZIAŁ 4. MIEJSCA PAMIĘCI
4.1. Wojenne zniszczenia i powojenne dylematy
4.2. Stary cmentarz i plac Ofiar Getta
4.3. Mała synagoga (tzw. staromiejska)
4.4. Duża synagoga (tzw. nowomiejska)
4.5. Nowy cmentarz na Czekaju
4.6. Żydowski Dom Kultury
ROZDZIAŁ 5. RYTUAŁY, OBRZĘDY I UROCZYSTOŚCI
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Marsz Upamiętniający Likwidację Getta
5.3. Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

Skip to content