[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia 1(32)/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Acta Iuridica Resoviensia” są kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Prawnicza: Prawo

SPIS TREŚCI

RAFAŁ ADAMUS
Odpowiedzialność Skarbu Państwa wobec akcjonariuszy (udziałowców) upadłego za szkodę wyrządzoną przez sąd upadłościowy poprzez niesłuszne orzeczenie o upadłości
DOMINIK GUTOWSKI
Dopuszczalność wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów prywatnych mających moc dowodową dokumentów urzędowych z perspektywy nowelizacji k.p.c. z 2019 r.
KATARZYNA KAJMOWICZ
Środki obrony pozwanego przed nakazem zapłaty jako tytułem zabezpieczenia
SŁAWOMIRA KOTAS-TUROBOYSKA
Wpływ nowelizacji elektronicznego postępowania upominawczego na możliwość realizacji celów tego postępowania
TOMASZ KUŹMA
Europeizacja procesu cywilnego jako środek prowadzący ku jego przyspieszeniu – rozważania wokół europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń w kontekście unormowań proceduralnych stanu epidemii
AGATA LIZAK
Prawna ochrona nazw jako wartości niematerialnych na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
GRZEGORZ ŁASKAWSKI
Dowody osobiste w Polsce
FILIP MANIKOWSKI
Dochodzenie cywilnoprawnych roszczeń pacjentów w postępowaniach przyspieszonych – uwagi na tle pandemii COVID-19
ANETA MENDREK
Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym – uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy?
DOMINIKA MRÓZ-SZARMACH
Skarga kasacyjna a sprawy zakwalifikowane do postępowania uproszczonego
MATEUSZ NIEDŹWIECKI
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym ze szczególnym uwzględnie-niem nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.
ANDRZEJ NOWAK
Zatrzymanie prokuratorskie – przesłanki stosowania
JAN PLIS
Komunikacja niewerbalna w mediacjach
KAROL RYSZKOWSKI
Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim
AGNIESZKA SKORUPKA
Czy „świadek-ekspert” przyspiesza postępowanie uproszczone?
PIOTR KRZYSZTOF SOWIŃSKI
Zakaz dowodowy przesłuchania mediatora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i karnym. Elementy wspólne i różnicujące (uwagi na tle art. 1834 § 2 k.p.c., art. 83 § 4 k.p.a. oraz art. 178a k.p.k.)
MILAN SUDZINA
Detenčné konanie v Slovenskej Republike
PIOTR ŚWIERCZYŃSKI
Instytucjonalizacja społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy prawa Unii Europejskiej
DOMINIKA WÓJCIK
O możliwości kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym
AFILIACJE

Skip to content