[wcas-search-form]

32.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia 1(36)/2022

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
ANETA ARKUSZEWSKA

Sposoby i formy zawarcia ugody mediacyjnej w dobie pandemii COVID-19
SZYMON BALCAREK
Szczególne wymagania stawiane członkom zarządu spółek kapitałowych zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
ADAM DOMAŃSKI
Karnoprawna ochrona przepisów kulinarnych w świetle art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
MARTYNA GIMLEWICZ
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
MARCIN KOSTWIŃSKI
Czy przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych powinny znaleźć zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym?
STANISŁAW LIPIEC
The impact of the People’s Republic of Poland and events at the end of the 20th century on professional activity of contemporary jurists
ELŻBIETA MAŁECKA
Instrumenty ochrony podmiotów gospodarczych sektora bankowego zagrożonych praktykami monopolistycznymi w Polsce, Czechach i Słowacji
KAROL MONICZEWSKI
Celowość i znaczenie wprowadzenia obowiązku zachowania tajemnicy spółki w P.S.A.
MILENA PERKA
Problematyka zaskarżalności postanowienia w przedmiocie spisu inwentarza – w poszukiwaniu intencji ustawodawcy
OLIVIA RYBAK-KARKOSZ, SYLWIA ŁAWRENTJEW
Błędy definiowania w aktach normatywnych
AGNIESZKA SADOWSKA-DZIWINA
Stosunek adwokackiej spółki partnerskiej do osób trzecich w zakresie odpowiedzialności partnerów za zobowiązania
AGNIESZKA SKORUPKA
Charakter postępowania rejestrowego a zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
SARA SMYCZEK-GOŁĘBIEWSKA
Główne nurty dyskusji na temat słuszności w polskiej myśli teoretycznoprawnej
KATARZYNA SZWED
Podstawowe sposoby nabycia i utraty obywatelstwa w Republice Estońskiej
ADAM WRÓBEL
Wykroczenie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie pomnika zagłady lub jego strefy ochronnej bez wymaganej zgody (art. 19 § 1 o.t.o.z.)
FILIP WYSZYŃSKI
Ryzyko regulacyjne sztucznej inteligencji. Analiza na przykładzie zakazu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w sytuacji triage’u pandemicznego (prawo niemieckie)
MACIEJ ZIELEPUCHA
Charakterystyka umowy z następcą jako instytucji prowadzącej do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego
KATARZYNA MARIA ZOŃ
Kilka uwag o skierowaniu w postaci elektronicznej w kontekście cyfryzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
KONRAD ŻUREK
Organizacja i działalność Policji Politycznej w Polsce międzywojennej
GLOSY
ANDRZEJ NOWAK
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r. (II KK 215/05)
MONIKA URBANIAK, MARCIN WASZAK
Wyznaczenie pełnomocnika podmiotu leczniczego przez Ministra Zdrowia. Glosa do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. V SA/Wa 3081/21
oraz VIII SA/Wa 282/21
AFILIACJE

Skip to content