[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia 2(33)/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Acta Iuridica Resoviensia” są kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Prawnicza: Prawo

SPIS TREŚCI

NATALIA BANACH

Tajemnica adwokacka jako element realizacji prawa do sprawiedliwego procesu sądowego oraz prawa do poszanowania korespondencji
DANIEL BARCZAK
Kształtowanie się ochrony tajemnicy notarialnej ze szczególnym uwzględnieniem jej karnoprocesowych aspektów. Zarys problematyki
MARCIN BURDZIK
Klauzula dobrego samarytanina, czyli nowy kontratyp w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
DOROTA KAMUDA
Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
MICHAŁ LEWANDOWSKI
Stanisław Kryński – przyczynek do biografii
ELŻBIETA LOSKA
Jak uniknąć skazania w rzymskim procesie karnym? – kilka porad praktycznych
ANDRZEJ NOWAK
„Grożąca surowa kara” jako samodzielna podstawa tymczasowego aresztowania po zmianie art. 258 k.p.k.
PAULINA PRAWDZIK
Aspekty tajemnicy zawodowej tłumacza przysięgłego
KATARZYNA PURC-KUROWICKA, BŁAŻEJ JURGILEWICZ
Etyka prawnicza w Polsce w XXI wieku
BARTŁOMIEJ RASAŁA
Podsumowanie problemów związanych z wykładnią znamienia „znacznej ilości” na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
PIOTR SADOWSKI
Status społeczno-prawny kucharza w republice i cesarstwie rzymskim
JUSTYNA SKWIROWSKA
Schematy podatkowe a tajemnica zawodowa wybranych zawodów zaufania publicznego
MILAN SUDZINA
Neodkladné opatrenia podľa civilného sporového poriadku
ARKADIUSZ P. SZAJNA
Kradzież tzw. plastikowego pieniądza – rozważania nad pojęciem karty płatniczej i jej kradzieżą
MARIUSZ WIERZBOWSKI
Tajemnica bankowa i jej ograniczenia
ADAM WRÓBEL
Nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w.)
IZABELA WYSOCKA
Istota tajemnicy ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej naruszenie
AGATA ZIOBROŃ
Odpowiedzialność karna nieletnich w kontekście neuroprawa (neurolaw) – zagadnienia wybrane
AFILIACJE

Skip to content