[wcas-search-form]

57.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia 3(38)/2022

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
MARCIN BURDZIK
Tajemnica medyczna i prawo do prywatności w dobie e-zdrowia – uwagi w kontekście
Systemu Informacji Medycznej
JAIME CLEMENTE MARTÍNEZ
La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los ayuntamientos mediante el derecho constitucional a la participación ciudadana local en España
SZYMON DUBIS
Funkcjonowanie rady gminy w czasie pandemii COVID-19
MAŁGORZATA EYSYMONTT
The “mObywatel” application as a sign of the increase of informatisation of the Polish society – critical remarks on the practical applicability of the tool
ANDRZEJ FELLNER, RADOSŁAW FELLNER
Nawigatorskie przygotowanie systemów bezzałogowych statków powietrznych do operacyjnych działań jednostek ochotniczych straży pożarnych – wybrane przykłady
STEFAN MAREK GROCHALSKI
Rejestracja obiektów kosmicznych obowiązkiem państw. Wykreślenie z rejestru prawem państw
BOGDAN JAWORSKI
Regional and local branch agencies of the central government
RENATA KAMIŃSKA
Nabywanie nieruchomości na potrzeby rozwoju miast z zastosowaniem procedury wywłaszczeniowej w czasach Republiki Rzymskiej
KONRAD KĘDZIERSKI
Administracja w dobie pandemii
ANNA MAGDALENA KOSIŃSKA
W poszukiwaniu modelu kontroli granicznej cudzoziemców w ruchu lotniczym – kazus Shamindera Puriego
EWA KUBAS
Ograniczenia w zakresie prowadzenia zbiórek publicznych w dobie pandemii COVID-19
STANISŁAW LUDWIKOWSKI
Rozważania prawnomiędzynarodowe dotyczące wykorzystania przestrzeni kosmicznej w czasie konfliktu zbrojnego
GRZEGORZ ŁASKAWSKI
Zgromadzenia w dobie pandemii COVID-19
WERONIKA MACOKINA
Ósmy kontynent i jego nieruchomości czyli jak internet zmienia Kosmos. Aspekty prawne
TELESFOR MAREK MARKIEWICZ
Zarządzanie ruchem lotniczym w polityce lotniczej Unii Europejskiej
ARTUR MAZURKIEWICZ
The concept of reinstatement of the deadline in the covid special act in light of traditional solutions of administrative law in this respect
ŁUKASZ MROCZYŃSKI-SZMAJ
Whistleblowing w świetle nowych zasad dyrektywy o sygnalistach a doświadczenia ładu korporacyjnego wybranych polskich spółek energetycznych
MONIKA NOWIKOWSKA
The right to privacy versus state security – a conflict of constitutional values
MAGDALENA OSSOWSKA
Porzucenie nieoznakowanych narzędzi połowowych – instytucja prawa prywatnego w służbie realizacji celów publicznych?
ELŻBIETA URA
Działania podejmowane przez administracje rządową w okresie pandemii COVID-19
DOLORES GRACJA PIWEK
Proces zgłaszania zdarzeń lotniczych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej
HELENA PÉREZ-BELTRÁN
Constitutional reflections on the distribution of competences regarding Spanish civil legislation
MAŁGORZATA POLKOWSKA
Bezpieczeństwo kosmiczne – współczesne wyzwania
PAWEŁ ROMANIUK
Kontrola obywatelska jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej
ANNA NATALIA SIWIEC
Globalna pandemia a przewóz towarów drogą lotniczą w Europie
JOANNA SKUZA
Szara strefa tytoniowa w Polsce
MARIUSZ SOKOŁOWSKI
Bezpieczeństwo jako determinanta ograniczenia wolności i swobód obywatelskich
MICHAŁ TUTAJ
From millet members to citizens. The Civil Code of Turkey and the formation of the idea of citizenship in Turkey
FRANCO VALLOCCHIA
Human and divine in the dialectic of powers in ancient Rome
GLOSY
TOMASZ SZCZYGIEŁ
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. I KZP 10/19
AFILIACJE

Skip to content