[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Acta Iuridica Resoviensia, nr 3(42)/2023

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
MATEUSZ CIEŚLA
Klauzula merger i jej znaczenie
EWA BONUSIAK
Wątpliwości na tle Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030
KAROL MIECZKOWSKI
Koncepcja ekonomicznej niemożliwości świadczenia w odniesieniu do wykonania zobowiązań umownych
ŁUKASZ PAŃCZYK
Usunięcie kary 25 lat pozbawienia wolności z katalogu kar Kodeksu karnego
ANNA SIEMIŃSKA
The role of law textbooks in the teaching and application of methods of legal interpretation in Poland (in historical and contemporary perspective)
RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK
Zagadnienie odpowiedzialności za długi spadkowe w procesie unifikacji i kodyfikacji polskiego prawa spadkowego
IWONA WARCHOŁ
Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania dla zamawiających i wykonawców
JOANNA ANNA WOLSKA
Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych
BARTOSZ ZAJĄC
Funkcjonowanie oddziałów penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Barczewie
AGATA ZIOBROŃ
Odpowiedzialność karna za czyny powiązane z działalnością patostreamerską. Odpowiedzialność karna patostreamera
AFILIACJE
————————————-
CONTENTS
MATEUSZ CIEŚLA
The merger clause and its significance
EWA BONUSIAK
Discussion on Programme for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2030
KAROL MIECZKOWSKI
The concept of commercial impracticability in regard to the performance of contractual obligations
ŁUKASZ PAŃCZYK
Removal of the penalty of 25 years imprisonment from the catalog of penalties of the Criminal Code
ANNA SIEMIŃSKA
The role of law textbooks in the teaching and application of methods of legal interpretation in Poland (in historical and contemporary perspective)
RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK
Rules on liability for succession debts in the light of the work of the codification commissions
IWONA WARCHOŁ
The new Public Procurement Law – challenges for authorities and contractors
JOANNA ANNA WOLSKA
Professional responsibility of paramedics
BARTOSZ ZAJĄC
Functioning of penitencyary departments in Barczewo Prison
AGATA ZIOBROŃ
Criminal liability for acts connected with patostreaming activity. Criminal liability of a patostreamer
AFFILIATIONS

Skip to content