[wcas-search-form]

8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Słowo wstępne, MICKIEWICZ W KULTURZE POPULARNEJ: Ewa Skorupa – Mickiewicz zakazany – Mickiewicz czytany, Zbigniew Sudolski – Poetyckie echa zgonu i pogrzebu Adama Mickiewicza (1855–1890), Stanisław Fita – Spory wokół pomników Mickiewicza w drugiej połowie XIX wieku, Barbara Koc – Koncepcje pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, Magdalena Piotrowska – Obronny mur, czyli mickiewiczowskie “tableaux vivants”, Michał Zięba – Udział młodzieży akademickiej Lwowa i Krakowa w obchodach rocznic mickiewiczowskich w latach 1873–1898, Krystyna Ratajska – Młodzież Uniwersytetu Jagiellońskiego w hołdzie wieszczowi, Teresa Winek – Między jubileuszami. “Pan Tadeusz” 1884–1898, Anna Sobiecka – Mickiewicz na scenie krakowskiej 1890–1898, Mariusz Chołody – Arcymoralny wychowawca narodu. Mickiewicza wizerunek dydaktyczny w XIX stuleciu, Czesław Kłak – Rzeszowskie wydanie “Pana Tadeusza” ad usum scholarum, Bożena Olszewska – Czasopisma dziecięce wobec wielkich jubileuszów mickiewiczowskich, Zygmunt Sibiga – Adam Mickiewicz i jego dzieła w procesie dydaktycznym szkoły polonijnej Stanów Zjednoczonych, Marta Rusek – Twarze i gęby Mickiewicza w nowych podręcznikach do liceum, Maria Berkan-Jabłońska – Ilustracje do dzieł Mickiewicza z końca XX wieku (o zamojskich edycjach “Ballad i romansów” oraz “Pana Tadeusza”), DIALOGI Z MICKIEWICZEM: Ewa Grzęda – Osoba i dzieło Mickiewicza w twórczości Juliusza Słowackiego, Beata Wołoszyn – Mickiewicz jako fourierysta i jako zelota. Norwidowska legenda o wieszczu, Marek Stanisz – Wokół koncepcji poezji chrześcijańskiej: “Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec “Dziadów cz. III”, Eugenia Łoch – Żeromski wobec Mickiewicza, Janusz Skuczyński – Trzy “Wyzwolenia” – dramaty mickiewiczowskie?, Artur Żywiołek – Mickiewicz Zdziechowskiego, Mieczysław Inglot – Gombrowiczowska lektura Mickiewicza, Magdalena Rabizo-Birek – “Ballady i romanse” naszych czasów. O tomiku “Anima” Tomasza Różyckiego, Agnieszka Czajkowska – Mickiewicz historyków, Małgorzata Krakowiak – Wieszcz Adam jako bohater eseju metaliterackiego, Andrzej Waśko – Czy Mickiewicz był fałszywym prorokiem?, Aleksander Bobko – Idee polityczne w twórczości Mickiewicza, “MY Z NIEGO WSZYSCY”: Iwona Węgrzyn – Władysław Mickiewicz – strażnik ojcowskiej pamięci, Ewa Niwińska-Lipińska – “śród takich pól przed laty…” – obecność motywów z “Pana Tadeusza” w powieściach Walerego Łozińskiego, Kazimierz Maciąg – Wokulski w Soplicowie, czyli o niektórych motywach mickiewiczowskich w “Lalce” Bolesława Prusa, Elżbieta Flis-Czerniak – “Arcykapłan polskiej mistyki”. Konterfekt Adama Mickiewicza a dramat polskiej niewoli w pismach Tadeusza Micińskiego, Małgorzata Chachaj – “Libretto do opery «Pan Tadeusz» z poematu Adama Mickiewicza” Jana Tomasza Wydżgi (1905), Grażyna Legutko – Idea mickiewiczowska w publicystyce społeczno-politycznej Gustawa Daniłowskiego, Ida Sadowska – Sieroszewski wobec Mickiewicza – brązownictwo i reminiscencje stylistyczne, Gustaw Ostasz – Mickiewicz w recepcji skamandrytów, Magdalena Sadlik – “Bo tajemnicą tej ziemi jest Konrad”…, Jolanta Pasterska – Mickiewicz w prozie Drugiej Emigracji, Joanna Rusin – Z Mickiewiczem na wachcie. Szukanie śladów poety w prozie Karola Olgierda Borchardta, Janusz Pasterski – Tradycja mickiewiczowska w poezji Krzysztofa Karaska, INTERPRETACJE DAWNE I NOWE: Jan Wolski – Alfonsa Bronarskiego opisywanie Mickiewicza w Szwajcarii, Marta Polańska – Mickiewicz “pod lupą” Stanisława Pigonia, Jerzy Starnawski – Maria Danilewicz-Zielińska (1907–2003) jako badaczka Mickiewicza, Aleksandra Chomiuk – Socrealistyczna mickiewiczologia – karta z dziejów polskiego literaturoznawstwa, Beata Gontarz – Dekonstruowanie Mickiewicza, Maria Maskała – “Dziady” Adama Mickiewicza w kontekście filozofii podmiotu, Roman Magryś – “Czterdzieści i cztery”. Reinterpretacja “Widzenia księdza Piotra” albo refleksje na marginesach monografii Juliusza Kleinera “Mickiewicz”, Zbigniew Kaźmierczyk – Wątek awestyjski w “Arymanie i Oromazie” Mickiewicza, Mariusz Chrostek – Syberyjskie losy bohaterów III części “Dziadów”, Jerzy Kuzicki – Emigracyjne kontakty Braci Zewnętrznych oo. zmartwychwstańców z Adamem Mickiewiczem, Roman Mnich – “Mnie płynąć, płynąć i płynąć…”: Testa-mentalność Mickiewiczowska, Małgorzata Burta – “Zdania i uwagi” – sztambuchowe osobliwości, Maria Makaruk – “śmierć porucznika” Sławomira Mrożka. O śmierci zadawanej przez legendę, Indeks nazwisk.

Skip to content