[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Adaptacja człowieka do środowiska pracy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   ROZDZIAŁ I Psychospołeczna struktura środowiska pracy 1.1. środowisko pracy jako jedno z podstawowych środowisk życia człowieka dorosłego 1.2. Praca zawodowa w strukturze środowiska pracy 1.3. Role zawodowe i ich statusy „w roli” konstruktorów środowiska pracy 1.4. Aksjologiczne podstawy pracy i środowiska pracy 1.5. Przyszłość pracy i środowiska pracy w kontekście wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego   ROZDZIAŁ II Podmiotowe czynniki adaptacji do środowiska pracy 2.1. Adaptacja i jej wymiary, z uwzględnieniem środowiska pracy 2.2. Kompetencje komunikacyjne a adaptacja w środowisku pracy 2.3. Aspiracje zawodowe jako czynnik adaptacji w środowisku pracy 2.4. Postawy wobec pracy i środowiska pracy 2.5. Motywacja zawodowa a jakość funkcjonowania człowieka w środowisku pracy 2.6. Motywowanie do pracy 2.7. Identyfikacja z zawodem i środowiskiem pracy   ROZDZIAŁ III Czynniki fizyczne a adaptacja w środowisku pracy 3.1. Klasyfikacje czynników fizycznych 3.2. Znaczenie światła i barwy w środowisku pracy 3.3. Hałas 3.4. Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne 3.5. Zapylenie 3.6. Minimalizowanie barier adaptacji w fizycznym środowisku pracy   ROZDZIAŁ IV Korzyści z adaptacji w środowisku pracy 4.1. Satysfakcja zawodowa a zadowolenie z pracy 4.2. Czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji zawodowej 4.3. Znaczenie satysfakcji zawodowej dla jednostki i organizacji, z uwzględnieniem problemów adaptacji zawodowej 4.4. Kariera i sukces jako efekt adaptacji zawodowej   ROZDZIAŁ V Psychospołeczne czynniki nasilające ryzyko dezadaptacji w środowisku pracy 5.1. Stres i frustracje 5.2. Konflikty w środowisku pracy 5.3. Agresja i przemoc w stosunkach zawodowych 5.4. Sposoby przeciwdziałania agresji 5.5. Mobbing – charakterystyka problemu 5.6. Przyczyny, symptomy i konsekwencje mobbingu 5.7. Przeciwdziałanie i obrona przed mobbingiem   ROZDZIAŁ VI Konsekwencje dezadaptacji zawodowej dla bio-psycho-społecznego funkcjonowania pracownika 6.1. Wypalenie zawodowe 6.2. Pracoholizm 6.3. Choroby zawodowe   ROZDZIAŁ VII Kształcenie ustawiczne w przygotowaniu do adaptacji zawodowej 7.1. Kształtowanie kompetencji zawodowych w zintegrowanym procesie edukacyjnym 7.2. Miejsce edukacji dorosłych w kształceniu zawodowym 7.3. Rozwój zawodowej edukacji dorosłych w Polsce 7.4. Formy edukacji zawodowej dorosłych w Polsce w kontekście rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej 7.5. Uwarunkowania i bariery edukacji zawodowej dorosłych Polaków 7.6. Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe   Zakończenie   Literatura

Skip to content