[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Tomasz Koziełło, Przemysław Maj, Waldemar Paruch – Wprowadzenie – refleksje o przestrzeni publicznej

CZĘŚĆ I: ADAPTACJA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
Waldemar Paruch – Piłsudczycy wobec zmian rzeczywistości politycznej w Drugiej Rzeczypospolitej: Rozważania o aspektach aksjologicznych i kratologicznych adaptacji rządów autorytarnych (1926–1939)
Dorota Maria Dzierżek – Kierunki zmian autorytaryzmu litewskiego w latach 1926–1940
Wojciech Sokół – Polityka reform wyborczych w procesie demokratyzacji systemów politycznych
Bożena Dziemidok-Olszewska – Koabitacja w perspektywie porównawczej (na przykładzie V Republiki Francuskiej i Polski)
Bartosz Bąk – Wpływ zjednoczenia Niemiec na system partyjny Republiki Federalnej Niemiec (1990–2007)
Tadeusz Nowak – System polityczny a polityka bezpieczeństwa zewnętrznego państwa
Monika Kowalska – Zmiany w systemie gwarancji praw jednostki jako przejaw realizacji idei państwa prawa
Przemysław Maj – Elektroniczne formy partycypacji obywatelskiej a dysfunkcje współczesnej demokracji
Danuta Karnowska – Wspólnota komunitarystyczna w przestrzeni publicznej

CZĘŚĆ II: PRZEBUDOWA I REFORMOWANIE RZECZYWISTOŚCI POLITYCZNEJ
Sławomir Sadowski
– Komparatystyczna analiza roli sił zbrojnych we współczesnych polskich systemach politycznych
Marek Sioma – Młodzi contra starzy: Legion Młodych w obozie piłsudczykowskim (1930–1935)
Maria Ewa Szatlach – Ewolucja roli państwa we współczesnym systemie gospodarczym
Tomasz Kuczur – Idea narodu w warunkach zmiany systemu politycznego w Polsce – ujęcie historyczne
Kacper Onoszko – Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska wobec systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej – dwie oceny rzeczywistości politycznej, dwa projekty polityczne
Kamil Kalinka – Dwa warianty ładu ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej – analiza porównawcza modelu konstytucyjnego i projektu politycznego NSZZ „Solidarność”
Joanna Chmura – Wizja przestrzeni publicznej i koncepcje nowej polityki ruchu alterglobalistycznego w Polsce

CZĘŚĆ III: CECHY SKONSOLIDOWANYCH SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
Michał Strzelecki – Mechanizmy i konsekwencje funkcjonowania systemu autorytarnego w interpretacjach polskich środowisk opozycyjnych w latach trzydziestych XX w.
Tomasz Żyro – Autorytet a autorytaryzm: Kilka uwag doktrynalnych
Krzysztof Trzciński – Depolityzacja społeczeństwa i organizacja władzy autorytarnej oraz ich wpływ na brak rozwoju w państwach Afryki
Krystyna Trembicka – Kategoria wroga w systemie politycznym PRL w latach 1956–1989
Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska – Rola referendum w państwach niedemokratycznych
Małgorzata Podolak
– Plebiscyt jako forma decydowania politycznego w systemie autorytarnym Białorusi, Tomasz Wieciech – Zasada alternacji władzy w demokratycznym systemie politycznym
Tomasz Koziełło – Gry polityczne jako sposób realizacji interesów politycznych w systemie demokratycznym na przykładzie negocjacji PiS–PO w 2005 roku
Tadeusz Godlewski – Wpływ systemu politycznego na partie polityczne we Francji na przykładzie partii prezydenckiej
Summary,
Indeks osób

Skip to content