[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyd. III

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Według stanu prawnego na dzień 31 października 2014 r. Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego 1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego rodzaje 2. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego 3. Określenie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego 4. Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego 1) Pojęcie zagrożeń 2) źródła i rodzaje zagrożeń 3) Zagrożenia naturalne 4) Człowiek jako źródło zagrożeń 5. Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego 6. Podsumowanie Literatura   ROZDZIAŁ II Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie państwa 1. Prawo do bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego w prawie międzynarodowym i wspólnotowym 2. Prawo do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w polskim systemie prawnym 3. Roszczenia jednostki w związku z prawem do bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego 4. Podsumowanie Literatura   ROZDZIAŁ III System organów administracji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 1. Uwagi ogólne 2. Organy administracji państwowej i rządowej 3. Formacje uzbrojone 1) Policja 2) Straż Graniczna 3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu 4) Centralne Biuro Antykorupcyjne 5) Żandarmeria Wojskowa 6) Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego 7) Biuro Ochrony Rządu 4. Policja administracyjna 5. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 6. Podsumowanie Literatura   ROZDZIAŁ IV Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne (komercyjne) działające w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 1. Uwagi ogólne 2. Organizacje pozarządowe 3. Firmy ochrony osób i mienia 4. Działalność detektywistyczna 5. Wewnętrzne służby ochrony 6. Służby porządkowe i służby informacyjne organizatorów imprez masowych 7. Podsumowanie Literatura   ROZDZIAŁ V Prawne formy działania administracji 1. Uwagi ogólne 2. Prawne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego 3. Stosowanie ogólnych prawnych form działania 4. Szczególne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego 5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 6. Wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych 7. Podsumowanie Literatura Zakończenie Wykaz aktów normatywnych

Skip to content